PRO-Serien

PRO-serien är särskilt inriktad på projekt och de återförsäljare som har ett aktivt engagemang för den professionella marknaden.

Utvalda produkter

Hey'di Byggspackel Turbo

Cementbaserad, spänningsfattig, snabbhärdande spackel för inomhus.

Hey'di Flexlight Turbo

Dammreducerat och cementbaserat, flexibelt och snabbhärdande fästmassa. Härdar mycket snabbt och plattorna kan fogas efter ca. 2 timmar.

Hey'di Fiberplan Turbo

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Beläggningsbar efter 4 timmar.

Hey'di Flow Turbo

Dammreducerad, cementbaserad, fiberarmerad självutjämnande avjämningsmassa med ekstremt goda flytegenskaper

Hey'di Finspackel Turbo

Cementbaserat, snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av vägger och golv inomhus.

Hey'di Basic Industri

Cementbaserad, fiberförstärkt avjämning.