PRO-Serien

PRO-serien är särskilt inriktad på projekt och de återförsäljare som har ett aktivt engagemang för den professionella marknaden.

Utvalda produkter

Hey'di Byggspackel Turbo

Cementbaserad, spänningsfattig, snabbhärdande spackel för inomhus.

Hey'di Flexlight Turbo

En cementbaserad, dammreducerad, flexibel och snabbhärdande fästmassa. Härdar mycket snabbt och plattorna kan fogas efter ca. 2 timmar.

Hey'di Fiberplan Turbo

Cementbaserad, fiberarmerad och självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Beläggningsbar efter 4 timmar.

Hey'di Flow Turbo

Cementbaserad, fiberarmerad och dammreducerad självutjämnande avjämningsmassa med extremt goda flytegenskaper.

Hey'di Finspackel Turbo

Cementbaserad och snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av väggar och golv inomhus.

Hey'di Basic Industri

Cementbaserad och fiberförstärkt avjämning.