PRO-Serien

PRO-serien är särskilt inriktad på projekt och de återförsäljare som har ett aktivt engagemang för den professionella marknaden.

Utvalda produkter

Hey'di Fiberplan Turbo

Cementbaserad, fiberarmerad och självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Beläggningsbar efter 4 timmar.

Hey'di Lätt på Golvet

Lättbetong. Snabbtorkande isolerande lättbetong.

Hey'di Pumpbar Stöp B40

Cementbaserad, pumpbar stöpmassa som används både inne och ute.

Hey'di Curing

Membranhärdare baserad på vattenspädbar polymerlatex.

Hey'di Flexlight White

En dammreducerad, cementbaserad och flexibel vitt universallim med lätta fyllnadsämnen.

Hey'di Finspackel Turbo

Cementbaserad och snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av väggar och golv inomhus.