Hey'di Semfix S2

Frostsäker fästmassa för golvplattor - mycket flexibel - kan fogas efter ca. 6-8 timmar - Svanenmärkt

Produktbeskrivning

Hey’di Semfix S2 är en cementbaserad, flexibel, vattentät och frostbeständig fästmassa för golvplattor. Hey’di Semfix S2 ger en lättbearbetad plattsättningsbruk som enkelt kan fördelas under plattorna och ger full limtäckning och en tät, välkomprimerad limfog utan hålrum.
Hey’di Semfix S2 hindrar fuktinträngning i underlaget och utfällning i fogarna.

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum i oöppnad förpackning.

Hey’di Semfix S2 kan användas till montering av de flesta typer av keramiska plattor och natursten på golv, och generellt de flesta storformats plattor. Hey’di Semfix S2 kan användas på tungt belastade golv inom handel, industri eller hem där det är extra
viktigt med flexibilitet och full limtäckning. Hey’di Semfix S2 ger en bra säkerhet vid limning utomhus då full limtäckning hindrar att hålrum blir vattenfyllda som kan orsaka frostsprängning. 
Brukstemperatur bör ligga mellan +10 °C och +20 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, damm, färg, olja, m.m. Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag inomhus måste primas, se Hey’diPrimerguide. Icke sugande underlag och stabila träunderlag primas med oförtunnad Hey’di Primer Golv. Primning utförs vanligtvis dagen före plattsättning, om man primar samma dag måste primern torkat in i underlaget och minst vara fingertorr. 
Sugande underlag utomhus skall endast förvattnas.

Blanding - Utförande
Använd rent vatten, ca. 4 liter vatten till 15 kilo pulver (vatten från t. ex. egen brunn kan påverka resultatet). Blandning utförs med maskinvisp. Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri massa. Låt fästmassan vila i minst 5 minuter innan man eventuellt justerar konsistensen med lite vatten. Brukstiden utblandad massa är ca. 2 timmar, tillsätt inte mer vatten när massan har börjat stelna. Vid kall årstid bör säckarna har tillnärmelsevis rumstemperatur före användning. 

Användning 
Hey’di Semfix S2 påförs först med den släta sidan av tandspackeln, därefter används en fixkam. Välj storlek på kam utifrån rekommenderad limförbrukning i förhållande till kakelformat och underlag. Hey’di Semfix S2 har normalt en öppettid på ca. 15-20 minuter. Observera att hög temperatur, låg luftfuktighet, drag, starkt sugande underlag mm. kan minska öppettiderna avsevärt. Det måste därför ständigt kontrolleras att limmet inte har fått skinn när plattorna läggs. Applicera inte på ett för stort område åt gången. Undvik att trycka plattorna för hårt så att limmet fyller ut fogen mellan plattorna. 
Verktygen rengörs med vatten.

Ca. 4-10 kg/m2 beroende av plattor och underlag.

Hey'di Semfix S2
Hey'di-artikelnr:
6126
Nobbnr:
60133175
GTIN:
7054150061261
Förpackning:
15 kg säck

Teknisk data (20°C, 50% RF):

Materialåtgång: 4-10 kg pr. m2
Kornstorlek (Dmax): 0,4 mm
Brukstid: ca. 2 timmar
Öppentid: ca. 15-20 min.
Fogning: ca. 6-8 timmar
Vidhäftning till primad betong: > 1,0 MPa
Vattenmängd: ca. 4 ltr/15 kg
EN 12004: C2TE
EN 12002: S2
Lagring: 24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt.