Fiberplan Ute

Lättflytande avjämningsmassa - Avjämning både inom- och utomhus - Plastförstärkt- Beläggningsbar tät beläggning 1 dygn per cm - Lämplig för ingjutning och golvvärme

Produktbeskrivning

Hey’di Fiberplan Ute är en cementbaserad och plastförstärkt avjämningsmassa som används till avjämning både inom- och utomhus.
Kan läggas i tjocklekar mellan 10 - 40 mm och kan också användas till ingjutning av elektriska värmekablar och vattenburen golvvärme.

Lagring
Lagras torrt. Bäst bruksegenskaper inom 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

Hey’di Fiberplan Ute används på underlag av betong, keramiska plattor och andra cementbundna underlag. Kan också användas på områden som är utsatta för vatten så som balkonger, terrasser, våtrum m.m.
När Hey’di Fiberplan Ute ska läggas utomhus måste underlaget vara frostbeständigt. Dubbdäck och liknande kan skada ytan.
Kan läggas ut med vanlig spackelpump. Brukstemperatur bör ligga mellan +10°C till +25°C, detta gäller också underlaget.

Förarbete - Underlag
Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen.
Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt. Ytans vidhäftning i underlaget ska vara minst 1,5 N/mm2.

Inomhus:
Sugande underlag som betong och slipsats primas, se Hey’di Primerguide. Finns det risk för tillskjutande fukt skall underlaget förvattnas och primas med slamma. (OBS! Ej fritt vatten innan slamning)
Icke sugande underlag i torra utrymmen som epoxy, kakel och dyl. används Hey’di Specialprimer Xtra, se primerguide.

Utomhus:
Sugande underlag förvattnas och primas med slamma, (OBS! Ej fritt vatten innan slamning) Se produktdatablad på Hey’di Häftslamma/Gysing för mer ingående vägledning.
Vid avjämning av tvätthallar och utrymmen med högre krav, kontakta er Hey’di representant för instruktioner.


Blandning - Utförande
Häll först vatten i blandkaret, 3-3,2 liter till 20 kilo Hey’di Fiberplan Ute. Blanding sker med kraftig maskinvisp. Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri, lättflytande massa. Brukstid är ca. 30 min.
Undvik att arbeta utomhus i direkt solljus och undvik blåsiga dagar, då det påverkar uttorkningen negativt. Ytan kan arbetas med piggroller/tandspackel.
Vattenkvalité kan påverka resultatet, vid t. ex vatten från egen brunn.

Efterbehandling
Utomhus ska utlagd massa skyddas med plastfolie för att förhindra för snabb uttorkning. Låt plasten ligga på i minst 5 dygn. Inomhus kan utlagd massa primas med Hey`di Curing för att förhindra för snabb uttorkning.

Torktid (vid 20 °C, 50 % RF)
Gångbar efter 2-3 timmar. 
Om ytan ska beläggas med membran, måste massan torka i minst 1 dygn (1 dygn pr. cm) 
Mikrosprickor på ytan kan förekomma, dessa kan också uppträdda i samband med behandling av
klarlack/klar epoxy. Detta är normalt och har ingen påverkan på massans täthet eller hållbarhet.
Brukstemperaturen bör ligga på + 20°C. Detta gäller också underlaget, lägre temperaturer förlänger avsevärt torktiden, ej lägre brukstemperatur än + 10°C rekommenderas.

20 kilo Hey’di Fiberplan Ute ger ca. 12 liter massa.

Hey'di Fiberplan Ute
Hey'di-artikelnr:
2574
Nobbnr:
60050574
GTIN:
7054150025744
Förpackning:
20 kg säck

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:  1,8 kg/m²/mm
Kornstorlek (Dmax):  < 1 mm
Min. lagtjocklek:  10 mm
Max. lagtjocklek:  40 mm
Vattenmängd: 3-3,2 liter/ 20 kg säck
Temperatur i luft och underlag:  mellan +10 °C till  +20 °C
Brukstid:  Ca. 30 min
Gångbar efter:  2-3 timmar
Beläggningsbar efter:  24 timmar, vid ca. +20 °C och 50 % RF,  tät beläggning 1 dygn per cm
Tryckfasthet efter 28 dygn:  Medelvärde > 40 N/mm² (MPa) enligt EN 13892-2 
Böjstyrka efter 28 dygn:  Medelvärde > 8 N/mm² (MPa) enligt EN 13892-2
Fritt krymp efter 28 dygn:  < 0,05 mm/m enligt EN 13454-2
Vidhäftning till primad betong: > 1,5 N/mm² (MPa)
Brandklass: A1
pH i härdat material: Ca. 11
Lagring:  12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt.