Primer Golv

Inomhus primer.

Produktbeskrivning

Hey’di Primer Golv är en acryldispersion som används som förbehandling för att säkra att Hey’di avjämningsmassor får god vidhäftning till de flesta underlag.

Lagring
Lagras frostfritt upp till två år.

Hey’di Primer Golv används både på sugande underlag som pågjutning, betong, trä, vattenfasta spånskivor m.m. och icke sugande underlag som vinylmattor, epoxi och mer. (För glaserade keramiska plattor - se bruksanvisning Hey’di KZ).
Hey’di Primer Golv är endast för inomhus bruk och temperatur vid påföring ska vara min. +10 °C.

Förarbete - Underlag
Underlaget skall vara rent från löst sittande smuts, damm, fett med mer. Icke sugande underlag skall slipas lätt och avfettas.

Blandning - Utförande
På icke sugande underlag och träunderlag skall alltid outspädd Hey’di Primer Golv användas. På sugande underlag tunnas Hey’di Primer Golv med vatten i förhållande 1 del primer till 3 delar vatten.
På starkt sugande cementbaserade underlag skall primningen utföras 2 gångar. Hey’di Primer Golv späds då med vatten i förhållande 1: 6 vid första appliceringen och 1: 3 i den andra appliceringen.
Appliceringen utförs med stor pensel, borste eller roller. Undgå pölbildning och fördela primern jämnt över hela ytan. Sörj för god ventilation.

Torktid
Torktiden kan variera från 1-3 timmar beroende på underlag och torkförhållanden. Hey’di Primer Golv skall vara yttorr före vidare behandling, detta gäller även vid flera appliceringar av primer.

Lagring
Lagras frostfritt upp till två år.

1 ltr. täcker ca. 5m2 på icke sugande underlag, på sugande underlag täcker 1 liter från ca. 5-10 m2 beroende på underlagets sugförmåga.

Hey'di Primer Gulv 1 ltr
Hey'di-artikelnr:
1083
Nobbnr:
57869726
GTIN:
7054150010832
Förpackning:
1 liter flaska
Hey'di Primer Gulv 4 ltr
Hey'di-artikelnr:
1084
Nobbnr:
57869745
GTIN:
7054150010849
Förpackning:
4 liter dunk

Torrhalt: ..................................... ca. 50%
pH-värdet:........................................ 6,5-8