Primer Fasad

Primer för mur, puts och betong.

Produktbeskrivning

Hey’di Primer Fasad är en akryldispersion med tillsatt silan/siloxan.

Lagring
Lagras frostfritt upptill två år.

Hey’di Primer Fasad är en akryldispersion med tillsatt silan/siloxan och används på puts och betong för ytbehandling med cement- eller kalkbaserad puts, slammor eller målning.
Den har en vattenavvisande och förstärkande effekt på underlaget och säkrar god vidhäftning även på porösa underlag. Motverkar utfällningar från underlaget.

Förarbete
Underlaget skall vara fritt från färg, olja, fett eller andra orenheter som kan hindra inträngning och vidhäftning för Hey’di Primer Fasad.
Glas, glacerade ytor och aluminium skall skyddas från behandlingen. Om de utsätts för stänk skall dessa omgående spolas rikligt med vatten.

Utförande
Hey’di Primer Fasad appliceras med kvast, roller eller lågtrycksspruta. Appliceringen skall utföras nerifrån och upp så att produkten hela tiden appliceras på en obehandlad yta.
På starkt sugande underlag skall appliceringen utföras med två appliceringar. Andra appliceringen utförs vått i vått. Temperatur under appliceringen skall vara min. +10 ºC. Undgå applicering i direkt solljus.
Verktyg rengörs med vatten.

Torktid
Nästa ytbehandling kan ske när Hey’di Primer Fasad är fingertorr, normalt ca. 2 timmar vid +20 ºC.

0,1-0,25 l/m2 beroende av porösitet och sugförmåga i underlaget.

Hey'di Primer Fasade 1 ltr
Hey'di-artikelnr:
1081
Nobbnr:
57869435
GTIN:
7054150010818
Förpackning:
1 ltr
Hey'di Primer Fasade 4 ltr
Hey'di-artikelnr:
1082
Nobbnr:
57869446
GTIN:
7054150010825
Förpackning:
4 ltr

Torrhalt: .................................... ca. 16 %
pH-värdet:........................................... 7-8