Hey'di Lätt på Golvet

Lättbetong. Snabbtorkande isolerande lättbetong.

Produktbeskrivning

Hey’di Lätt på Golvet är en snabbtorkande lättbetong baserad på cement och expanderade polystyren (EPS) kulor i form av små luftfyllda partiklar. Hey’di Lätt på Golvet kan läggas ut i obegränsad lagtjocklek och har goda värmeisolerande egenskaper.

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 12 månader från produktionsdatum.

Hey’di Lätt på Golvet används på alla typer av golv där man önskar att bygga upp ett lätt undergolv för annan ytbehandling. Golv på komprimerat underlag och uppfyllning av bjälklag m.m. Hey’di Lätt på Golvet kan läggas ut både som flytande konstruktion på träunderlag och med fast förankring när underlaget är betong eller lättbetong. Minsta lagtjocklek är 40 mm och temperaturen skall vara minst +10 °C. Hey’di Lätt På Golvet är ingen åtgärd mot tillskjutande fukt men är efter härdning vattenskadestabil och kan ligga i dessa miljöer både inomhus och utomhus. Hey’di Lätt på Golvet är perfekt som underlag för Hey’dis självutjämnande avjämningsmassor, som läggs ut i minst 20 mm lagtjocklek över Hey’di Lätt på Golvet.

Förarbete - Underlag
På underlag där Hey’di Lätt på Golvet läggs som flytande konstruktion skall det först läggas ut plastfolie, min. 0,2 mm PE-folie. Vid fast förankring primas underlaget med Hey’di Specialprimer förtunnat med vatten 1:3. Före primning skall ytan vara fri från löse partiklar, damm, fett m.m. Båda metoderna förhindrar att fukt från massan tränger ner i underlaget, därvid säkras full ythärding av massan.

Blandning
Till blandning kraftig maskinvisp. Använd Hey’di Lätt på Golvet-blandningskärl, fyll 5-6 liter vatten i kärlet och därefter en 50 liters säck med Hey’di Lätt på Golvet. Blanda tills massan är jämn och homogen, normalt tar detta 1-2 minuter. Användningstiduppblandad massa är ca. 1 timme.

Utförande
Häll massan ut av kärlet och fördela med en stor spackel eller annat liknande redskap. Massan kan jämnas med rätskiva och finjusteras med vanlig murslev. Hey’di Lätt på Golvet kan ochså pumpas med anpassad pump, vattenmängden bör då ökas, upp till 7 liter pr. säck. Redskap rengöres med vatten.

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF)
Hey’di Lätt på Golvet skall beläggas med avjämningsmassa i min. 15 mm lagtjocklek efter ca. 12 timmar, och maximum 3 dygn. Det skall alltid primas med Hey’di Specialprimer 1:3. Primning bör alltid göras dagen efter för att Hey’di Lätt på Golvet är självtorkande och fuktigheten skall stanna kvar i massan där den binds kemiskt. Hey’di Lätt på Golvet ytan är ett perfekt underlag för värmekablar eller varmerör, men skall aldrig gjutas in i Hey’di Lätt på Golvet.

1 säck Hey’di Lätt på Golvet ger 45 liter färdig massa.

Hey'di-artikelnr:
2701
Nobbnr:
GTIN:
7054150027014
Förpackning:
45 ltr säck
Vattenmängd: 6,4 l/45 ltr
Materialåtgång: 50 mm/m2 =
  50 ltr. torrbruk/m2
Volymvikt torr: EB320 = 378 kg/m3
Lagtjocklek: 40 mm - 500 mm
Min. beläggning: 20 mm avjämning
  Klass C20
För inomhusbruk: Ja
För utomhusbruk: Ja
Tryckhållfasthet: >1,2 N/mm2
Fritt krymp, 28 dygn:  <0,05 %
Brukstid: ca. 60 min
Gångbar: 24 timmar
Beläggningsbar: 1 dygn
Värmekonduktiviet: 0,09 W/mK
Bärande konstruktioner: Nej

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.