Hey'di K20 Membran

Heydi K20 Membran är ett lösningsmedelsfritt rollbart tätskiktmembran som används i Hey'di Foliesystem.

Produktbeskrivning

Hey’di K20 Membran är en del i Hey’di Rollbart system som membran ovanpå Hey’di D20 Ångspärr. Hey’di K20 Membran används även som lim och skarvförsegling till Hey’di Folie Standard/Rapid.

Lagring
Lagras och transporteras frostfritt.
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning.

Hey’di K20 Membran är en del i Hey’di Rollbart system som membran ovanpå Hey’di D20 Ångspärr. Hey’di K20 Membran används även som lim och skarvförsegling till Hey’di Folie Standard/Rapid.

Underlaget skall vara rent, torrt samt fritt från föroreningar för att en god vidhäftning skall uppnås. Underlagets fukthalt får ej överstiga 85% RF.
Arbetstemperaturen skall ligga mellan 10-25 grader, detta gäller både temperaturen i underlaget och i luften.

Applicering
Hey’di K20 Membran påförs rikligt med roller eller pensel. För åtgångsberäkning och utförande, se Hey’di Foliesystem monteringsanvisning rollbart system eller Foliesystem Standard/Rapid.

Plattsättning
Plattsättningsbar efter 12 timmar.

Rollbart system totalt 1,0 kg vid minst två behandlingar. Foliesystemen cirka 0,7 kg för att limma folien.

Hey'di-artikelnr:
7135
Nobbnr:
GTIN:
7054150071352
Förpackning:
6 kg hink
Hey'di-artikelnr:
7136
Nobbnr:
GTIN:
7054150071369
Förpackning:
15 kg hink

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Innehåller: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2Hisotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehållet/behållaren lämnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.