Hey'di Protac 25

1-komponents självhärdande och lösningsmedelsfritt SMP-lim.

Produktbeskrivning

Lagring
Lagras torrt och kallt.
Hålldbarhet 1 år från produktionsdatum.

Hey’di Protac 25 används som monteringslim till de flesta material såsom trä, plast, metall, sten m.m. Används även i Hey’di:s  Tätskiktssytem Folie där Hey’di Manschetter överlappar eller monteras emot varandra.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från föroreningar.
Underlaget skall vid applicering vara yttort. Arbetstemperatur är mellan +5 °C och +40 °C.

Applicering
Vid montering av detaljer i Hey’di Foliesystem, använd limspridarmunstycke eller limspridare som släpper ca. 4 m² per liter.

Plattsättningsbart på golv och vägg efter 12 timmar.

Hey'di-artikelnr:
7137
Nobbnr:
GTIN:
7054150071376
Förpackning:
290 ml patron
Type: Tixotrop pasta
Färg: Vit
Densitet: Farge vit: 1,5l ± 0,02 kg/lt

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Innehåller: N-(3-(Trimetoxisilyl)propyl) etylendiamin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehållet/behållaren lämnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.