Hey'di S2 Floor

Mycket högflexibelt, vattentät och frostsäker cementbaserat fix av plattor på horisontella ytor.

Produktbeskrivning

Hey’di S2 Floor är ett cementbaserat, utflytande, vattentät och frostsäkert flytfix för golvplattor. Hey’di S2 Floor ger ett lättbearbetat fix som lätt kan fördelas under plattorna och ge full limtäckning och en tät, välkomprimerad limfog utan hålrum. Hey’di S2 Floor ger en vattentät limfog, vilket förhindrar fuktinträgning i underlaget och utfällningar i fogarna.

Lagring
Lagras torrt. Bästa användningsegenskaperna erhålls inom 2 år från produktionsdatum.

Hey’di S2 Floor kan användas vid montering av alla typer av keramiska plattor och natursten på golv, och generellt till alla stora plattor. Hey’di S2 Floor kan användas till golv med tung belastning inom handel, industri och bostäder som ställer krav på hög flexibilitet och där fullständig limtäckning är viktigt. Hey’di S2 Floor ger stor säkerhet vid limning utomhus, eftersom den fulla limtäckningen förhindrar att hålrum fylls med vatten vilket kan leda till frostsprängningar. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta användningstemperatur är +6 ºC, vilket även gäller för underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan skall avlägsnas mekanisk. Sugande underlag innomhus, primas med Hey’di Specialprimer i förhållandet 1 del Hey’di Specialprimer till 3 delar vatten, eller Hey’di KZ primer i samma förhållande. Icke sugande underlag och stabila träunderlag primas med oförtunnad Hey’di Specialprimer. Primning utförs normalt sett dagen före plattläggningen. Om primning görs samma dag måste primern ha trängt ned i underlaget och vara åtminstone fingertorr. Utomhus skall underlaget bara förvattnas. 1 liter primer täcker ca. 8-12 m².

Blandning
Häll först rent vatten i blandningskärlet, ca. 5,4 liter vatten till 20 kg Hey’di S2 Floor. Blandningen sker med blandningsvisp. Blandningstiden är ca. 2 minuter för att få en klumpfri massa. Låt bruket stå i minst 5 minuter innan massans konsistens eventuellt justeras med lite mer vatten. Användningstid för utblandad massa är ca. 2 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna. Under den kalla årstiden bör säckarna ha ungefär rumstemperatur vid användning.

Användning
Hey’di S2 Floor hälls ut från blandningskärlet. Dra ut limmet med tandspackelns släta sida och arbeta ner limmet ordentligt i underlaget. Därefter kammas limmet upp i ett vågformigt mönster med en tandspackel. Tandstorleken väljs med utgångspunkt i rekommenderad limåtgång i förhållande till plattornas format och underlaget. Hey’di S2 Floor är normalt öppentid på under 15-20 minuter. Var uppmärksam på att höga temperaturer, låg luftfuktighet, drag, kraftigt sugande underlag m.m., kan minska denna tid betydligt. Man måste därför hela tiden kontrollera att limmet inte har skinnat sig innan plattorna läggs. Applicera inte limmet på för stora områden åt gången. Monteringen sker genom att plattorna lätt trycks ned i bruket och justeras på plats. Undvik att pressa så hårt att limmet fyller fogarna mellan plattorna. Redskap rengörs i vatten.

Torktid (vid +20 °C)
Hey’di S2 Floor kan normalt fogas efter 6-8 timmar.

4-10 kg/m² beroende på plattornas typ och underlaget.

Hey'di-artikelnr:
6421
Nobbnr:
54464461
GTIN:
7054150064217
Förpackning:
20 kg säck
Vattenmängd: ca. 5,4 l/20 kg
Materialåtgång: 4-10 kg/m²
Öppen tid: ca. 20 min
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Brukstid: 2 timmar
EN12004: C2E
EN12002: S2

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är märkespliktig. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Instruktionsfilmer

Produkten finns i följande broschyrer