Hey'di Multi Mur

Vattentät multibruk till putsning- och reparation. Smidigt - enkelt att använda - vattentät.

Produktbeskrivning

Hey’di Multi Mur är ett fiberarmerat vattentät multibruk för alla typer av putsning- och reparationsarbeten på mur, tegel, lättklinker (Leca) och betong, ute och inne.

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år efter produktionsdatum.

Hey’di Multi Mur är särskilt lämplig som vattentät puts, både på utsidan och insidan av strukturen (motstår positivt och negativt vattentryck). Hey’di Multi Mur är smidigt och lätt att använda, kan läggas ut i tunna och tjocka lag och har god vidhäftning till alla underlag. Kan också användas vid uppbyggande av hålkäl i övergång betong/mur och berg.

Förarbete - Blandning
Underlaget skall vara rent och förvattnas, vänta tills vattnet har torkat in i underlaget. Utblandning utförs med blandmaskin med visp, mindre mängder kan blandas för hand. Hey’di Multi Mur tillsätts vatten, ca. 4 liter till en 20 kg säck. Blanda i ca. 2 min. till en jämn, klumpfri massa. Låt bruket stå i min. 5 minuter innan massans konsistens eventuellt justeras med lite mer vatten. Lägsta temperatur vid utförande +6 °C.

Utförande
Hey’di Multi Mur appliceras med murslev eller brätte, och kan appliceras i tunna eller tjocka skikt. I varmt väder skall det eftervattnas när bruket börjar torka. Undvik påföring av Hey’di Multi Mur som puts på varm mur i stark sol. Vid putsning bör Hey’di Multi Mur armeras med Hey’di Armeringsduk för puts. Lägg på Hey’di Multi Mur med stålspackel i ett ca. 5-8 mm tjockt skikt. Lägg på Hey’di Armeringsduk, pressa in den med stålspackeln och se till att hela nätet är täckt av bruk. Armeringsduken ska alltid ligga i den yttre delen av putsen. Slutbehandling görs med filtbräda när putsen har satt sig. Brukstid utblandad massa är ca. 1 timme. Redskap rengörs med vatten.

Torktid
Lämplig ytbehandling tillämpas den följande dagen.

Ca. 1,9 kg/mm/m² putstjocklek. Som ett vattentät lager ska Hey’di Multi Mur appliceras på en tjocklek av minst 8 mm.

En säck ger ca. 10 ltr färdig massa.

Hey'di-artikelnr:
1352
Nobbnr:
54464253
GTIN:
7054150013529
Förpackning:
20 kg säck

Vid 20°C och 50% RF

Vattenmängd: ca. 4 l/20 kg
Materialåtgång: 1,9 kg/m²
Största kornstorlek: 1,0 mm
Brukstid: 1 timme
Tryckhållfasthet, 28 dygn: >25 N/mm

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är märkespliktig. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Produkten finns i följande broschyrer