Hey'di Premium Xtra Fog

Cementbaserad, snabbhärdande fogmassa för klinker och granitkeramik.

Hey’di Premium Xtra Fog är en snabbhärdande fogmassa för klinker och granitkeramik på både golv och vägg. Fogen är smutsavvisande, kulörstabil, påväxtförhindrande samt extremt tät.
Vattenfast - frostsäker, för fogbredder 2-12 mm. 

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum. Golv och vägg, ute och inne. Hey’di Premium Xtra Fog är waterseal förstärkt vilket eliminerar risken för kalk och saltutfälningar p.g.a. fuktvandring. Fogen är det optimala valet för hårt vattenbelastade ytor, så som badrum, terasser, fasader, offentliga miljöer m.m.

Förberedelse - Underlag
Arbetstemperaturen i utrymmet bör vara mellan +10 - 20 grader. Lägsta användningstemperatur är +6 grader, detta gäller även temperaturen i underlaget. Alla värmekällor i rummet skall vara avslagna i god tid före arbetet utförs, detta gäller i synnerhet golvvärme. Tvättvatten får ej finnas kvar i fogarna, fix rester skall vara bortskrapade.

Blandning
Hey’di Premium Xtra Fog blandas med rent och kallt vatten, 1,5-1,7 liter till 5 kilo.

OBS! Pulveret skall med denna fog läggas först i hinken och vatten ovanpå. Fogen blandas med balongvisp eller liknande, icke lyftande visp, i minst 2-3 minuter till en klumpfri massa. Blanda långsamt för att undvika att få in för mycket luft i fogen. Blandas minst 2-3 minuter till en klumpfri massa, blanda långsamt för att unvika att få in för mycket luft i fogen. Låt fogen vila i fem minuter och rör om igen. Öppentid 30-45 minuter i hink.

Användning
Hey’di Premium Xtra Fog påförs med fogbräda. Se till att fogarna fylls ordentligt. Rumstemperatur och plattornas absorbationsförmåga påverkar hur snabbt fogen torkar. Börja alltid på en mindre yta för att avgöra när fogen bär/är tvättbar. Tvätta ytan med en fuktig men ej blöt svamp. Krama ur svampen ofta och ordentligt. För mycket vatten vid fogning/tvättning kan göra fogen flammig.

Torktid
Normal belastning efter 4-5 timmar.

0,2-1 kilo per kvm beroende på fogbredd/fogdjup och plattformat.

Vit
:
603100
:
52999406
:
7054151006032
:
5 kg hink
Ljusgrå
:
603115
:
52999414
:
7054151156034
:
5 kg hink
Grå
:
603120
:
52999713
:
7054151206036
:
5 kg hink
Koks
:
603123
:
52999724
:
7054151236033
:
5 kg hink
Svart
:
603130
:
52999732
:
054151306033
:
5 kg hink
EN 13888: CG2

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas. Använd alltid skyddsglasögon samt munskydd vid arbete med cement.