Hey'di Uteprimer

Er en akryldispersion som används som förbehandling och förstärkning av alla sugande underlag. både ute och inne.

Produktbeskrivning

Hey’di Uteprimer är en akryldispersion som tränger djupt in i underlaget och används som förbehandling och förstärkning av alla sugande underlag, både ute och inne. 

Lagring
Lagras torrt och frostfritt upptill 12 mnd. 
Hey’di Uteprimer används på alla sugande mineraliska underlag som slipsats, betong, avjämning m.m. Hey’di Uteprimer är speciellt anpassad för utomhusbruk, ett bättre alternativ till förvattning.På svaga underlag kan Hey’di Uteprimer förstärka ytan, detta kan vara en svag yta på avjämning, porös betong m.m.

Förarbete-Underlag
Underlaget skall vara rengjort och ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m.

Blandning-Utförande
Hey’di Uteprimer förtunnas alltid med vatten i förhållandet 1 del primer och 2 delar vatten vid första behandling. På starkt sugande cementbaserade underlag bör det primas två gånger, primern förtunnas med vatten i förhållandet 1:1 vid andra behandlingen. Påföres med stor pensel eller borste. Undvik vattenpölar och fördela primern jämnt över hela underlaget. Sörj för god ventilation.

Torktid
Torktiden kan variera från 1-4 timmar, beroende av underlag, temperatur och fuktigheten i luften. Primern skall vara yttorr innan beläggning, detta gäller även mellan era primningar.

1 liter täcker ca. 5 m² på ej sugande underlag. Som förstärkning på svaga och porösa underlag, så kan åtgången bli upp till 0,3 ltr pr m².

Hey'di-artikelnr:
2651
Nobbnr:
54464665
GTIN:
7054150026512
Förpackning:
5 ltr dunk

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig.

Innehåller: 1,2 Benziotiazol-3(2H)-on.
Kan orsaka allergiska reaktioner.