Hey'di Finflyt, Pro

Snabbhärdande, dammreducerad, självutjämnande avjämningsmassa för innvändig bruk.

Produktbeskrivning

Hey’di Finflyt är en snabbhärdande, dammreducerad, självutjämnande cementbaserad avjämningsmassa för invändigt bruk. Hey’di Finflyt har optimala ytegenskaper, en perfekt ersättning till 2 ggr skrapspackling. Lagtjocklek 0-10 mm.  

Lagring
Lagras torrt. Bäst bruksegenskaper inom 9 mnd. efter produktionsdatum.
Hey’di Finflyt kan användas på underlag av betong, keramik, spånskiva, m.m. som avjämning innan beläggning med linoleum, vinylgolv, klinkers eller parkett. Temperaturen i utrymmet bör ligga mellan 10-20 grader. Lägsta arbetstemperatur 6 grader, detta gäller även underlaget.

Förarbete
Underlaget skall vara väl rengjort, fritt från damm, fett, cementhud och andra föroreningar. Sugande underlag som betong och finsats primas med Hey’di Specialprimer i blandad 1/3 med vatten. Vid starkt sugande underlag kan två primningar utföras. Trä och spånskivor primas med oförtunnad Hey’di Specialprimer. På täta underlag som t.ex. klinkers skall Hey’di Specialprimer Extra användas.

Blandning
5,2 liter vatten till 20 kg Hey’di Finflyt. Blanda Hey’di Finflyt ca. 2 min. till en klumpfri och lättflytande massa. Brukstid på blandad massa ca. 30 min. Vid kallt väder bör säckarna förvaras i värme innan utläggning för att egenskaperna skall komma till sin rätt. Hey’di Finflyt kan även blandas i spackel pump. Speciellt framtaget för tunna läggningar där hög ytfinish krävs. Utläggs med tandad eller slät spackel. För optimalt resultat är piggrollning att rekomendera. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Torktid
Hey’di Finflyt kan beträdas efter 1-2 timmar samt monteras med tät beläggning efter ca. 12 timmar.

1,45 kg Hey’di Finflyt pr. mm och kvadrat.

Hey'di-artikelnr:
2572
Nobbnr:
54464673
GTIN:
7054150025720
Förpackning:
20 kg säck
Vattenmängd: 5,2 l/20 kg
Materialåtgång: 1,45 kg/m²
Största kornstorlek: 0,4 mm
Brukstid: 30 min
Heftfasthet: >1,5 N/mm²
Gångbar: 1-2 timmar
Beleggbar: 12 timmar

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten kan irritera hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.