Hey'di Rens KS

Löser och avlägsnar cementslam, kalk och mindre rostgenomslag m.m.

Produktbeskrivning

Hey’di Rens KS är ett högkonsentrerat rengöringsmedel som löser och avlägsnar cementslam, kalk och saltutfällningar, mindre bruksspill. 

Lagring
Får ej utsättas för frost. 

 

Hey'di Rens KS löser mindre rostgenomslag på underlag av kakel och klinker, mosaik, tegel, icke kalkhaltig eller porös natursten, betong m.m. Avlägsnar även kalkavlagringar, hudrester, såprester samt rostränder i toaletter, urinoarer och duchar m.m. Produkten kan missfärga färgat porslin. Produkter i koppar och mässing skall fettas in före användning av Hey’di Rens KS i samma utrymme.  

Arbetsbeskrivning
Använd alltid gummihandskar och skyddsglasögon! Sugande underlag skall förvattnas. Hey’di Rens KS blandas med vatten i förhållande från 1:5 till 1:20 beroende på nedsmutsningens grad. Starkare blandningar kan användas vid mycket svårt nedsmutsade ytor. Ljummet eller varmt vatten ger bäst resultat. Produkten påföres med ofärgad trasa, svamp eller spruta. Låt Hey’di Rens KS verka i några minuter, använd en styv borste eller ett skurblock för att skrubba ytan ren, skölj därefter ordentligt med vatten.

Lägsa arbetstemperatur +5 °C. Använd ej produkten i direkt solsken.

Hey'di-artikelnr:
628
Nobbnr:
51291622
GTIN:
7054150006286
Förpackning:
1 ltr flaska
pH värde: 0,5-1

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Koncentrerad produkt verkar frätande.
Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas. Förvaras oåtkommlig för barn.