Hey'di Basic Normal

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhusbruk.

Hey'di Basic Normal är en fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhusbruk. Hey'di Basic Normal kan placeras i lagtjocklek från 10 mm till 80 mm. Hey'di Basic Normal är dammreducerad.  

Lagring
Förvaras torrt. Bästa resultat uppnås inom 9 månader från tillverkningsdatum.Hey'di Basic Normal är en avjämningsmassa som används före läggning av golvbeläggningar, kakel, etc. Hey'di Basic Normal används också för att täcka värmekablar och rörledningar för centralvärmesystem. Arbetstemperatur skall vara mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även för underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, cement, damm, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Cementhud på ytan bör avlägsnas mekaniskt. Sugande ytor som betong och puts primas med Hey'di Specialprimer eller Hey'di KZ i förhållandet 1 del Hey'di Specialprimer/Hey'di KZ till 3 delar vatten. Spånskivor primas med outspädd Hey'di Specialprimer eller Hey'di KZ. Täta, icke-sugande underlag skall primningen utföras som en slamma, Hey'di Basic Normal blandas med en vätskeblandning av Hey'di Specialprimer eller Hey'di KZ blandat 1:1 med vatten för att bilda en slamma som penslas på underlaget dagen före spackling. På sviktande träunderlag skall Hey'di Basic Normal spacklas med minst 20 mm lagtjocklek och vara förstärkt med Hey'di Ståltnät.

Blandning - Utförande
Häll först rent kallt vatten i blandningskärlet, ca. 3,2 liter vatten till 20 kg Hey'di Basic Normal. Blandningen utförs med blandmaskin och blandarvisp. Blanda i ca. 2 minuter till en klumpfri lättflytande massa. Brukstid färdig blandad massa är ca. 30 minuter.
Vid kall årstid skall säckarna ha rumstemperatur före användning. Lägg ut massan kontinuerligt i strängar parallellt med kortaste väggen. Varje ny sträng läggs lite in i den föregående så att massan hela tiden flyter samma väg. Hey’di Basic Normal är pumpbar med alla vanliga spackelpumpar. Verktyg och utrustning rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF)
Hey'di Basic Normal kan belastas med vanlig gångtrafik efter 2-4 timmar, keramiska plattor kan monteras efter ca. 12 timmar. Vid övertäckning med påstrykningsmembran eller tätt beläggning skall massan härda minst 7 dygn. Vid låga temperaturer och/eller hög luftfuktighet kan torktiden förlängas. Eventuell golvvärme skall vara avslagen och kan anslutas 1 vecka efter avslutad beläggning.

1,8 kg/mm/m².

:
2782
:
50954593
:
7054150027823
:
20 kg säck
Vattenmängd: ca. 3,2 l/20 kg
Materialåtgång: 1,8 kg/l
Största kornstorlek: 1 mm
Lagtjocklek, 28 dygn: 10-80 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: >20 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: >5 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813:
Tryck: C20
Böjstyrkan: <0,03 %
Fritt krymp, 28 dygn: >1,5 MPa
Flytmål (Hey'di Flytring 67x30 mm):
  180-195 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gångbar: 2-4 timmar
Beläggningsbar: 5 dygn/cm

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.