Hey'di Top

Vattenbaserad kopolymerdispersion för impregnering och skydd av cementbaserad ytor.

Produktbeskrivning

Hey’di Top är en vattenbaserad kopolymerdispersion för impregnering och skydd av cementbaserade ytor, Hey’di avjämningsmassor och Hey’di Dekorgolv, betongytor etc. Lägsta användningstemperatur är +10 °C, optimal temperatur är rumstemperatur.


Hey’di Top är en vattenbaserad kopolymerdispersion för impregnering och skydd av cementbaserade ytor, Hey’di avjämningsmassor och Hey’di Dekorgolv, betongytor etc. Lägsta användningstemperatur är +10 °C, optimal temperatur är rumstemperatur.

Förarbete
Ytan måste vara torr, ren och dammfri, fri från vax, olja och fett. På nylagd avjämningsmassa krävs inget förarbete, men underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 90 % RF.

Applicering
Produkten appliceras med lämplig spruta, svamp, mikrofiberduk eller korthårig roller som inte flockar. Bästa resultatet uppnås genom att första strykningen förtunnas med maximalt 30 % rent vatten. Ytan mättas och eventuellt överskott av vätska torkas upp. Vänta i 2-3 timmar eller tills ytan känns torr innan oförtunnad Hey’di Top läggs ut. För att uppnå bästa möjliga skydd ska minst två, helst tre, lager oförtunnad Hey’di Top appliceras.
Låt det gå 1-3 timmar mellan varje strykning.

Torktid
Ytan är gångbar efter ett par timmar, men det rekommenderas inte att ta golvet i bruk förrän efter två dygn.
Hey’di Top är genomhärdad efter sju dygn och därför bör ingen tung belastning av golvet ske tidigare.

Materialåtgång (en förtunnad och två oförtunnade strykningar)
1 liter räcker till 6–10 m² beroende på underlagets sugförmåga och jämnhet

Hey'di-artikelnr:
9063
Nobbnr:
50956545
GTIN:
7054150090636
Förpackning:
5 ltr hink
Färg: Vit vätska
Torrhalt: 23 %
Specifik vikt: 1,0
Ph värde: 6,5-7,5

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är inte märkningspliktig. Innehåller 1,2 Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Läs varningstexten på förpackningen.