Hey'di Specialprimer Xtra

Lösningsmedelsfri, vattenbaserad primer, baserad för icke sugande underlag inomhus.

Produktbeskrivning

Hey’di Specialprimer Xtra är en lösningsmedelsfri, vattenbaserad primer baserad
på styrene/butadien, speciellt anpassad för icke sugande underlag inomhus.
Hey’di Specialprimer Xtra skall alltid påföras oförtunnad.

Lagring
Lagras torrt och frostfritt.

Hey’di Specialprimer Xtra används som primer på alla icke sugande underlag inomhus, keramiska plattor, natursten, metall m.m., före läggning av Hey’di avjämningsmassor eller fästmassor.
OBS! Använd inte på cementbaserade underlag. Utomhus rekomenderas slamma
med Hey'di Häft, detta gäller ochså metallytor inomhus som utsätts för fukt.

Förbehandling
Underlaget skall vara rengjort och fritt från lösa partiklar, damm, fett, bonvax m.m., och torrt. Eventuella svaga ytor tas bort mekanisk. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 och + 25 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller ochså underlaget.

Arbetsmetod
Rör i hinken före användning. Hey’di Specialprimer Xtra påföres oförtunnad med målarrulle, borste eller pensel, undvik pölar och fördela primern jämnt över hela ytan. Verktyg rengöras med vatten.

Torktid
Minst 1 timme vid +15 °C och 50 % relativ fuktighet. Vid lägre temperatur och högre luftfuktighet kan torktiden bli förlängt med flera timmar.

Minst 150 gr pr. m².

Hey'di-artikelnr:
265
Nobbnr:
50810514
GTIN:
7054150002653
Förpackning:
3 kg hink
Densitet: 1,3 g/cm
pH värde: 8
Viskositet: 2000 mPa·s
Torrhoalt: 65 %
Torktid: minst 1 timme

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produkten är icke märkepliktig.

Innehåller: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.
Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förvaras oåtkomlig för barn.