Hey'di Pumpbar Stöp B40

Sementbaserat, pumpbar stöpmassa som används både inne och ute.

Produktbeskrivning

Hey’di Pumpbar Stöp B40 är en cementbaserad, plastförstärkt, snabbhärdande torrbetong som används både inne och ute. Hey’di Pumpbar Stöp B40 kan påföras i skikttjocklekar på mellan 1,5 och 8 cm, eller i gjutformar.

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdatum. 

 

Hey’di Pumpbar Stöp B40 används på underlag av betong, puts, trä, isolering m.m. antingen som flytande golv på plastfolie eller fast förankrat till underlaget. Hey’di Pumpbar Stöp B40 lagt på isolering eller inte bärande underlag ska armeras som vanlig gjutmassa, och läggas ut i min. 40 mm tjocklek. Använd armeringsstöd för att hålla nätet i korrekt position. Till större gjutningsarbeten kan det tillsättas upp till 30 % gjutsand eller makadam. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 og +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
På puts och betong påförs Hey’di Pumpbar Stöp B40 som tunn gjutmassa i skikttjocklekar på mellan 2 och 4 cm, med fast kontakt med underlaget. Detta säkras med en slamning av underlaget med Hey’di Pumpbar Stöp B40 blandat med Hey’di KZ och vatten i förhållandet 1:1. Gjutning sker vått i vått i flytspacklingen.

Blandning
Blandning sker med betongblandare, mindre mängder med en kraftig elektrisk blandningsmaskin. Använd 3,3-3,5 liter vatten till 25 kg Hey’di Pumpbar Stöp B40. Blanda i ca. 2 min. till klumpfri massa. Under den kalla årstiden bör säckarna hålla ungefär rumstemperatur före användning.

Användning - Efterbehandling
Hey’di Pumpbar Stöp B40 hälls ut i önskad tjocklek, vid behov skall massan jämnas manuellt så att den flyter ut helt. Massan kan bearbetas i ca. 60 min., men det krävs ingen filtning/avjämning av ytan. Genom att minska vattenmängden kan man också bygga fall. Hey’di Pumpbar Stöp B40 kan läggas ut med lämplig pumputrustning. Skydda utlagd massa mot för snabb uttorkning genom att eftervattna och täcka med plasfolie. Redskap rengörs i vatten.

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF)
Värmekällor måste vara avstängda och det ska inte tillföras extra värme. Utlagd Hey’di Pumpbar Stöp B40 är gångbar efter 4-6 timmar och kan tas i bruk eller beläggas med kakel efter 1-2 dygn. Om ytan ska påföras membran/tät beläggning måste man fuktmäta underlaget.

25 kg Hey’di Pumpbar Stöp B40 ger ca. 12 liter massa/1,9 kg/m2/mm beläggningstjocklek.

Hey'di-artikelnr:
1471
Nobbnr:
50956182
GTIN:
7054150014717
Förpackning:
25 kg säck

Tekniske data (+20 °C, 50 % RF)

Vattenmängd: 3,3-3,5 l/25 kg
Materialåtgång: 1,9 kg/l
Största kornstorlek: 2,5 mm
Lagtjocklek: 1,5-80 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: >40 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: >6 MPa
Brukstid: ca. 60 min
Gångbar: 3-5 timmar
Flislegging: 1 dygn
Beläggningsbar: RF-mätningen skall utföras före belägning. 
Uppfyller följande krav etter EN 206:2013
Exponeringsklass: XC4 och XF3
Trychållfasthetsklass:
C30/37

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud, och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.