Hey'di Ångspärr

Tätskikt för våtutrymmen - färdig att andvända.

Produktbeskrivning

Hey’di Ångspärr är en vattenbaserad plastdispersion. 

Lagras torrt. Hey’di Ångspärr ska lagras och transporteras frostfritt i väl slutet emballage. Förbrukning ska ske inom 12 månader efter produktionsdatum.

 

 

 

Hey’di Ångspärr används som ångspärr på golv och väggar och ingår tillsammans med Hey’di K10S tätmembran i Hey’dis Rollbara system. Systemen fyller gällande krav på ånggenomgångsmotstånd från BBR.

Ska ej spädas. Omröres innan användning. Ej brandfarlig.

Arbetsbeskrivning
Använd skyddshandskar (produkten kan fastna på huden). Använd på torra och rena underlag av t.ex. betong, lättbetong, puts eller skivmaterial (uppfylla kraven enligt BBR). Temperaturen får ej understiga +10 °C vid applicering. Rör om väl och påför med roller/pensel. Spill ska genast tas bort med vatten. Verktyg rengörs med vatten innan produkten torkat. Hey’di Ångspärr appliceras före Hey’di Tätmembran.

För utförligare information se monteringsanvisning för Hey’dis Rollbara system.

Torktid
Vid +20 °C och 2 strykningar ca. 1 timme (2:a strykningen efter ca. 30 minuter).

0,35 kg/m² minimum (för att klara ånggenomgångsmotståndet).

Hey'di-artikelnr:
SE6412
Nobbnr:
GTIN:
7054159064126
Förpackning:
1 kg box
Hey'di-artikelnr:
SE6413
Nobbnr:
GTIN:
7054159064133
Förpackning:
6 kg dunk
Densitet: 1260 kg/m³ 
Användningstempertur: +10 °C
Torktid: 30-60 min

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig. Läs varningstexten på förpackningen.