Hey'di Flexlight White

Dammreducerat, cementbaserat flexibelt vitt universallim med lätta fyllnadsämnen.

Produktbeskrivning

Hey’di Flexlight White är ett dammreducerat, cementbaserat flexibelt vitt universallim. Hey’di Flexlight White innehåller lätta fyllnadsämnen som innebär att det räcker ca. 30 procent längre än traditionella fästmassor. Hey’di Flexlight White är frostsäkert och lämpar sig för alla slags plattor. Hey’di Flexlight White är armerat med mikrofiber som tillsammans med fyllnadsämnena ger ett mycket lättarbetat lim med bra krypmotstånd och hög vidhäftning.  

Förvaring
Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom ett år från tillverkningsdatum. 

 

Hey’di Flexlight White används till montering av alla typer av plattor ute och inne på underlag av betong, puts, gipsplattor, gamla plattor och alla övriga stabila underlag. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gäller även för underlaget.

Underarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag inomhus som betong och puts bör grundas med Hey’di Specialprimer eller Hey’di KZ i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Limmet kan påföras när primern har absorberats av underlaget och är yttorr. Sugande underlag utomhus måste förvattnas. Materialåtgång primer: 1 liter täcker ca. 8-12 kvm.

Blandning
Häll först rent vatten i blandningskärlet, 7-7,5 liter vatten till 15 kg Hey’di Flexlight White. Blanda med borr med universalmixer eller liknande. Blandningstiden är ca. 2 minuter för att få en klumpfri massa. Låt massan stå i 3-5 minuter efter utblandningen. Rör sedan om på nytt och justera med lite mer vatten till önskad konsistens. Utblandad massa är bearbetningsbar i 2-3 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna.

Applicering
Hey’di Flexlight White påföres med tandspackel. Applicera inte fästmassa på större ytor än att plattorna kan sättas innan massan skinntorkar. Normalt sett måste plattorna monteras inom ca. 20 minuter, men tiden är beroende av temperatur, luftfuktighet och underlag. Redskap rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF) - Fogning
Normalt sett kan golvet beträdas och fogas dagen efter det att plattorna har monterats, väggar kan fogas efter 8-12 timmar. Tiden mellan limning och fogning varierar beroende på underlag och plattornas absorptionsförmåga.

1,5-3,5 kg per kvm beroende på tandstorlek.

Hey'di-artikelnr:
6931
Nobbnr:
48510204
GTIN:
70541500069311
Förpackning:
15 kg säck
Materialåtgång: 1,5-3,5 kg/m2
Öppen tid: ca. 20 min 
Fogning: 8-12 timmar
Vidhäftning till primad betong: >1,0 MPa
Största kornstorlek: 0,4 mm
Vattenmängd: 7-7,5 l/15 kg
Brukstid: 2-3 timmar
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten kan irritera hud och ögon. Läs alltid varningstext på förpackningen före användning.