Hey'di Finspackel Turbo, Pro

Cementbaserat, snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av vägger och golv inomhus.

Hey’di Finspackel Turbo är ett cementbaserat, snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av väggar och golv inomhus. Hey’di Finspackel Turbo har en smidig, sättningsfri koncistens som gör den lätt att arbeta med. Lägges i skikttjocklekar från 0-5 mm. Hey’di Finspackel Turbo härdar snabbt och tätt belägg kan läggas efter ca. 2 timmar. Hey’di Finspackel Turbo är dammreducerad. 

Lagring
Lagras tort. Bäst bruksegenskap inom 9 månader från produktionsdatum. 

Hey’di Finspackel Turbo används på underlag som betong, puts, lättbetong, kakel m.m. Lämpligt till finspackling av golv för beläggning med golvmattor. Kan också användas till sårreparation av mindre områder(max. 0,5 m²) och kan då appliseras i upp till 20 mm tjocklek. Vid användning på fuktutsatta ställen skall spackelen beskyddas med membran och kakel eller golvmattor. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, dette gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Underlaget skall vara fritt från cementhud, lösa partiklar, damm, fett och andra orenheter. Eventuell golvvärme skall vara avslagen i minst 1 dygn före spackling, och minst 1 dygn efter spackling. Hey’di Finspackel Turbo kan brukas utan primer på normalt sugande underlag. Träytor skal primas med outspädd Hey'di KZ eller Hey'di Specialprimer, gips förtunnad primer i relation 1 del primer:3 delar vatten.

Blandning
Häll först rent vatten i blandkaret, 3,5-3,8 liter till 12,5 kg Hey’di Finspackel Turbo, beroende på önskad koncistens. Blanding utföres med blandmaskin och visp. Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri koncistens. Brukstid utblandad massa är vid +20 ºC ca. 20 minuter.

Utförande
Hey’di Finspackel Turbo fördelas på golvet med en plan stålspackel. Spackelmassan skrapas normalt till underlaget för att uppnå en helt slät yta. På större svackor kan det med fördel användas en rätskiva. Slipning kan utföras när massan har härdat tillräckligt, normalt inom 90 minuter. Verktyg rengöres med vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF)
Hey’di Finspackel Turbo kan belastas med lätt gångtrafik efter 45-60 minuter och beläggas efter ca. 2 timmar. Obs! Var uppmärksam på att det är undergolvets fukthalt som avgör när beläggningen kan limmas på Hey’di Finspackel Turbo.

Ca. 1,3 kg Hey’di Finspackel Turbo /mm/m².

:
2801
:
47968056
:
7054150028011
:
12,5 kg säck
Vattenmängd: 3,5-3,8 l/12,5 kg
Materialåtgång: 1,3 kg / l
Största kornstorlek: 0,3 mm
Lagtjocklek: 0-5 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: ca. 30 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: ca. 10 MPa
Vidhäftning till primad betong: >1,0 MPa
Brukstid: ca. 20 min
Gångbar: 45-60 min
Beläggningsbar: ca. 2 timmar

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten kan irritera hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.