Hey'di K10S

Tätmembran. Tätskikt för våtutrymmen.

Produktbeskrivning

Hey’di K10S tätmembran är ett färdigblandat, deformationsupptagande tätmembran för golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. 

Lagring
Lagras torrt. Hey’di K10S tätmembran ska lagras och transporteras frostfritt i väl slutet emballage. Förbrukning ska ske inom 12 månader efter produktionsdatum. 

Hey’di K10S tätmembran är ett färdigblandat, deformationsupptagande tätmembran för golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. Hey’di K10S tätmembran ingår i Hey’dis rollbart system och Hey’dis foliesystem. Båda systemen uppfyller kraven från BBR.

Arbetsbeskrivning
Använd skyddshandskar då produkten kan fastna på huden. Hey’di K10S tätmembran ska användas på torra och rena underlag av t.ex. betong, lättbetong, puts, och skivmaterial. Underlagen ska uppfylla kraven enligt BBR. Temperaturen får ej understiga 10 °C vid applicering. Hey’di K10S tätmembran går ej att applicera uomhus eller på underlag som överstiger 85 % RF.

Torktid
Varierar beroende på konstruktion, se Hey’di monteringsanvisning för våtrum.

 

Varierar beroende på konstruktion, se Hey’di monteringsanvisning för våtrum.

Hey'di-artikelnr:
SE770
Nobbnr:
GTIN:
7054159007703
Förpackning:
6 kg hink
Hey'di-artikelnr:
SE771
Nobbnr:
GTIN:
7054159007710
Förpackning:
15 kg hink

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig.

Produkten finns i följande broschyrer