Hey'di Pro Primer Xtra

För god vidhäftning på icke sugende underlag.

Produktbeskrivning

Hey’di Pro Primer Xtra är en lösningsmedelsfri, vattenbaserad primer baserad på styrene/butadien, specielltanpassad för icke sugande underlag inomhus. Hey’di Pro Primer Xtra skall alltid påföras oförtunnad.

Lagring
Lagras torrt och frostfritt.Hey’di Pro Primer Xtra används som primer på alla icke sugande underlag inomhus, keramiska plattor, natursten, metall, epoxi m.m., före läggning av Hey’di avjämningsmassor eller fästmassor. NB! Får inte användas på cementbaserat underlag. Utomhus rekomenderas slamma med Hey’di KZ, detta gäller ochså metallytor inomhus som utsätts för fukt.

Förbehandling
Underlaget skall vara rengjort och fritt från lösa partiklar, damm, fett, bonvax m.m., och torrt. Eventuella svaga ytor tas bort mekanisk. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 och + 20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gäller ochså underlaget.

Arbetsmetod
Vänd förpackningen innan användning.Hey’di Pro Primer Xtra påföres oförtunnad med målarrulle, borste ellerpensel, undvik pölar och fördela primern jämnt över hela ytan. Verktyg rengöres med vatten.

Torktid (vid +15 °C, 50 % RF)
Minst 1 timme vid +15 °C och 50 % relativ fuktighet. Vid lägre temperatur och högre luftfukthet kan torktiden bli förlängd med flera timmar.

Min. 150 gr. pr. m².

Hey'di-artikelnr:
9062
Nobbnr:
45363254
GTIN:
7054150090629
Förpackning:
10 kg hink
Torrhalt:
ca. 65 %
Viskositet:
Tjockflytande
Färg:
Violett

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig.

Innehåller: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.