Hey'di Flow Turbo, Pro

Dammreducerad, cementbaserad, fiberarmerad självutjämnande avjämningsmassa med ekstremt goda flytegenskaper

Hey’di Flow Turbo är en cementbaserad, dammreducerad, snabbhärdande självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk. Hey’di Flow Turbo har extremt goda flytegenskaper och kan läggas i tjocklek från 0-15 mm.

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 9 månader från produktionsdatum.

Hey’di Flow Turbo används på underlag avbetong, puts, sten, keramik, trä, vinyl m.m. före beläggning avgolvbelägg, klinker, mattor, parkett m.m. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, cement, damm, fett och annan smuts som kan reducera vidhäftningen. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och slipsats primas med Hey’di Specialprimer eller Hey’di KZ i förhållande 1 del Hey’di Specialprimer/Hey’di KZ med 3 delar vatten. Trä och spån praimas med oförtunnad Hey’di Specialprimer eller Hey’di KZ. På glatta, icke sugande underlag utförs primningen som slamma, Hey’di FlowTurbo blandas med en vätskeblandning av Hey’di KZ blandat 1:1 med vatten till en välling som kvastas ut på underlaget dagen före spacklingen, alternativt kan Hey’di Pro Primer Xtra användas.
Använd Hey’di Avstängarlist för uppdelning av golvet, och Hey’di Nivåpinne för att markera spackelnivån.

Blandning - Utförande
Häll först rent vatten i blandkaret, ca. 5 liter vatten till 20 kg Hey’di Flow Turbo. Blandningen utförs med vispmaskin och visp. Blandingstid ca. 2 min. till en klumpfri, lättflytande massa. Brukstid utblandad massa är ca. 30 min. tillsätt inte mer vatten då massan börjat härda. Vid kall årstid skall säckarna ha en temperatur lik rumstemperatur före användning, alternativt kan blandning ske med ljummet vatten. (max. +30 ºC). Hey’di Flow Turbo kan också läggas ut med alle vanligt förekommande spackelpumpar. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Torktid (vid +10- +20 ºC) - Övertäckning
Hey’di Flow Turbo kan belastas med vanlig gångtrafik efter 1 timme och beläggas med tät belägg efter ca. 4 timmar. Om ytan inte är belagd inom 4 dagar efter läggning, skall ytan primas med Hey’di KZ eller Hey’di Specialprimer blandade 1:3 med vatten.

1,5 kg Hey’di Flow Turbo /mm/m².

:
2571
:
45729263
:
7054150025713
:
20 kg säck
Vattenmängd: 5 l/20 kg
Materialåtgång: 1,3 kg/l
Största kornstorlek: 0,5 mm
Lagtjocklek: 0-15 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: >30 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: >9 MPa
 Hållfasthetsklass enlight EN 13813:
Tryck: C30
Böjstyrka: F7
Fritt krymp, 28 dygn: <0,05 %
Vidhäftning till primad betong: >1,2 MPa
Flytmål (SS923519): 165-175 mm
Flytmål (EN12706): 135-145 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gångbar: 1-2 timmar
Beläggningsbar: 4 timmar

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.