Hey'di Sealer

Färglös tätningsvätska för tätning av betong- och putsytor.

Produktbeskrivning

Hey’di Sealer är en färglös tätningsvätska, baserad på silikatföreningar (vattenglas) som används till tätning av betong- och putsytor. Hey’di Sealer tränger in i underlaget och reagerar med fria alkalier i betongens porvatten och kristalliseras genom att det skapas kalciumsilikat (gel) som tätar underlaget.

Förvaring
Förvaras frostfritt, nästan obegränsad lagringstid.

Invändiga betong- och putsytor i källare och suterrängvåningar där det förekommer saltutslag på väggarna på grund av fuktvandring. Lägsta användningstemperatur är +5 °C. Vid direkt vattenläckage används Hey’di Special eller Hey’di K11 Xtra.

Förarbete
Ytan ska vara obehandlad. Gamla ytbehandlingar, till exempel färg, måste tas bort. Glas, glaserade kakelplattor och aluminium bör övertäckas innan behandlingen utförs. Användning Hey’di Sealer påföres med kvast i minst två omgångar med minst ett dygns mellanrum mellan påföringarna.

Torktid
Cementbaserad ytbehandling kan genomföras efter ett dygn men vi rekommenderar inte att ytan målas. 

Materialåtgång varierar från underlag till underlag, 1 liter täcker från 3 till 7 kvm per strykning.

Hey'di-artikelnr:
2681
Nobbnr:
45710344
GTIN:
7054150026819
Förpackning:
1 ltr flaska
Hey'di-artikelnr:
2683
Nobbnr:
52560760
GTIN:
7054150026833
Förpackning:
2,5 ltr dunk
Hey'di-artikelnr:
2682
Nobbnr:
45710378
GTIN:
7054150026826
Förpackning:
10 ltr dunk

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig. Förvaras oåtkomligt för barn.

Produkten finns i följande broschyrer