Ny information öppen för att läsa.

Fredag 17 maj och måndag 20 maj, Annandag pingst är röda dagar i Norge.
Inga beställningar kommer kunna skickas ut under dessa dagar. 

Hey'di Sealer

Färglös tätningsvätska för tätning av betong- och putsytor.

Produktbeskrivning

Hey’di Sealer är en färglös tätningsvätska, baserad på silikatföreningar (vattenglas) som används till tätning av betong- och putsytor. Hey’di Sealer tränger in i underlaget och reagerar med fria alkalier i betongens porvatten och kristalliseras genom att det skapas kalciumsilikat (gel) som tätar underlaget.

Förvaring
Förvaras frostfritt, nästan obegränsad lagringstid.

Invändiga betong- och putsytor i källare och suterrängvåningar där det förekommer saltutslag på väggarna på grund av fuktvandring. Lägsta användningstemperatur är +5 °C. Vid direkt vattenläckage används Hey’di Special eller Hey’di K11 Xtra.

Förarbete
Ytan ska vara obehandlad. Gamla ytbehandlingar, till exempel färg, måste tas bort. Glas, glaserade kakelplattor och aluminium bör övertäckas innan behandlingen utförs. Användning Hey’di Sealer påförs med kvast i minst två omgångar med minst ett dygns mellanrum mellan påföringarna.

Torktid
Cementbaserad ytbehandling kan genomföras efter ett dygn men vi rekommenderar inte att ytan målas. 

Materialåtgång varierar från underlag till underlag, 1 liter täcker från 3 till 7 kvm per strykning.

Hey'di Sealer 1 ltr
Hey'di-artikelnr:
2681
Nobbnr:
45710344
GTIN:
7054150026819
Förpackning:
1 ltr flaska
Hey'di Sealer 4 ltr
Hey'di-artikelnr:
2684
Nobbnr:
57869238
GTIN:
7054150026840
Förpackning:
liter kanna

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig. Förvaras oåtkomligt för barn.

Produkten finns i följande broschyrer