Hey'di Cemflex

Tvåkomponents cementbaserad produkt för ytbehandling av alle typer av mur- och betongkonstruktioner.

Produktbeskrivning

Hey’di Cemflex ger en vattentät och diffusionsöppen yta som samtidigt är elastisk och överbryggar sprickor på upp till 1 mm, även i temperaturer ned till -25 °C.

Lagring
Lagras torrt och frostfritt i upp till 2 år.

 

Hey’di Cemflex är en tvåkomponents cementbaserad produkt för ytbehandling av alla typer av mur- och betongkonstruktioner. Hey’di Cemflex fungerar också som karbonatiseringsskydd. Ytbehandling och tätning av betong- och murkonstruktioner, fasader, suterrängplan och grundmurar, broar, terrasser, balkonger m.m., tätning av fogar där rörelser kan uppstå, övergångar mellan sula/mur, vägg/markbeläggning och liknande. Hey’di Cemflex är inte dimensionerad för att vara det enda tätskikt över varma rum, här skall det beläggas med takbeläggning, folie eller papp. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande puts- och betongytor bör först grundas med Hey’di KZ bruk utspätt med vatten i förhållandet 1:2.

Blandning - Användning
Hey’di Cemflex levereras som två komponenter, 6,6 kg vätska och 15 kg pulver. Häll Cemflex-vätskan i ett blandningskärl och tillsätt Cemflex-pulvret under omrörning. Små mängder kan röras ut för hand, till större mängder används borr med visp eller universalmixer. Blandningstiden är ca. 2 minuter för att få en homogen, klumpfri massa. I vikt räknat är blandningsförhållandet 2,2 kg vätska till 5 kg pulver. Applicera med korthårig roller eller kalkkvast i en eller flera strykningar. Vid applicering med roller kan blandningen justeras med upp till 3 dl vatten för optimal konsistens. Nästa strykning kan ske när ytan har torkat, efter några timmar eller dagen efter. 2. strykningar skall alltid på föras på tvären över det 1. strykning. Massan är bearbetningsbar i ca 1 timme. Undvik att stryka Hey’di Cemflex på varm mur eller i starkt solsken. Redskap rengörs med vatten.

Efterarbete - Övertäckning
Behandlade ytor måste skyddas mot regn i minst 1 dygn. Hey’di Cemflex kräver ingen övertäckning men är ingen slityta. Vid belastning utöver sporadisk gångtrafik rekommenderar vi övertäckning med keramiska plattor eller trä. På fasader kan Hey’di Cemflex ytbehandlas med Hey’di dekorputs eller diffusionsöppna målningssystem.

Torktid
Mellan 5 timmar och upp till 1 dygn beroende på temperatur och underlag.

1-2 kg per m² per strykning.

För att överbrygga sprickor ska minst 3 kg per m² appliceras.

Hey'di-artikelnr:
191
Nobbnr:
23765209
GTIN:
7054150001915
Förpackning:
3,5 kg hink
Hey'di-artikelnr:
1931
Nobbnr:
45705255
GTIN:
7054150019316
Förpackning:
21,6 kg hink
Blandingsforhold: A/B= 1,1/2,5
Materialåtång: 2-4 kg/m²
Största kornstorlek: 0,3 mm
Elasticitet: Dynamisk rissoverbyggande ved -20 °C
Vidhäftning till primad betong:  >1,5 MPa
Brukstid: ca. 2 timmar
Diffusionsöppenhet: Sd=1,8 m/2 kg
CO₂ motstånd: 90 % reduskjon
Täthet: Vattentätt
Åldringsbeständighet: Mycket bra vid accelererad åldring
Frostbeständighet: Mycket bra
Herdetid: 2-4 timmar

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Produkten finns i följande broschyrer