Hey'di Alpha-Plan, Pro

Självutjämnande spänningsfattig fiberarmerad avjämningsmassa baserad på syntetisk alphagips.

Produktbeskrivning

Hey’di Alpha-Plan kan läggas på alla stabila och torra underlag för beläggning med mattor, kakel m.m. Hey’di Alpha-Plan är särskilt ägnat för svaga underlag som gammalt lim, asfaltlim, gjutasfalt, anhydrit, gamla avjämningsmassor och andra användningsområde där det krävs en spänningsfattig produkt. Hey’di Alpha-Plan kan användas för ingjutning av elektriska värmekablar. Temperatur i luft och underlag skall inte understiga +10 ºC både vid primning och utläggning.

Lagring
Lagras torrt. Bäst bruksegenskap inom 9 månader från produktionsdatum.

Hey’di Alpha-Plan är en självutjämnande spänningsfattig fiberarmerad avjämningsmassa baserad på syntetisk alphagips. Hey’di Alpha-Plan används inomhus i torra rum och kan läggas i tjocklek från 1 till 30 mm. Hey’di Alpha-Plan har god flytförmåga och ger en perfekt slät yta.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara torr, ren, fast och bärkraftig. Sugande underlag som betong och puts primas med Hey’di specialprimer i förhållande 1 del primer till 3 deler vatten. Trä och spån primas med oförtunnad Hey’di Specialprimer. Glatta, icke sugande underlag skall avfettas, rubbas och primas med oförtunnad Hey’di Specialprimer. Spackling sker normalt dagen efter primning. När det primas samma dag som avjämning utförs är det viktig att se att primern har trängt ned i underlaget och är yttorr. På sviktande underlag, tex. spånplattor på c/c 60, skall Hey’di Alpha-Plan armeras med Hey’di Stålnät som spikas eller kramlas fast till underlaget. På golv bestående av olika material skall Hey’di Armeringsduk för puts läggas ut före spackling för att motverka sprickbildning på färdigt golv.

Blandning - Utförande
Häll först rent vatten i ett rent blandkar, 4,8-5 l till 20 kg Hey’di Alpha-Plan. Blanding utförs med en kraftig blandmaskin med visp. Blanda i ca. 2 minuter till en klumpfri lättflytande massa. Brukstid efter blandning är ca. 30 minuter, tillsätt icke mer vatten när massan har börjat stelna. Vid kall årstid skall säckarna ha rumstemperatur före användning. Lägg ut massan kontinuerligt i strängar på max. 8 meter parallellt med kortaste vägg. Varje sträng lägges lite in i den föregående så att massan hela tiden flyter samma väg. Använd Hey’di Stenglist för uppdelning av golvet, och Hey’di Nivåpinnar för å markera spackelhöjden, där Hey’di Alpha-Plan lägges ut i flera lag skall det primas mellan lagen.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF) - Övertäckning
Hey’di Alpha-Plan kan belastas med vanlig gångtrafik efter 2-3 timmar. Vid övertäckning med tät belägg skall massan härda min. 1 dygn pr. mm lagtjocklek. Mät alltid fukten i underlaget före beläggning då låg temperatur och/eller hög luftfuktighet kan förlänga torktiden kraftigt. Vid spackling i flera skikt skall föregående skikt torka i minst en vecka.

1,45 kg Hey’di Alpha-Plan /mm/m².

Hey'di-artikelnr:
279
Nobbnr:
43665905
GTIN:
7054150002790
Förpackning:
20 kg säck
Vattenmängd:  4,8-5 l/20 kg
Materialåtgång: 1,45 kg / l
Största kornstorlek: 0,5 mm
Lagtjocklek: 1-30 mm
Tryckhållfasthet, 1 dygn: >10 MPa   
Tryckhållfasthet, 28 dygn: >30 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: >10 MPa
 
Hållfasthetsklass enligt EN 13813:
Tryck: C30
Böjstyrkan: F10
Fritt krymp, 28 dygn: <0,01 %
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Flytmål (SS923519): 170-180 mm
Flytmål (EN12706): 145-155 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gångbar: 2-3 timer
Beläggningsbar: <3 mm: 1 dygn
  därefter 1 dygn / mm

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig.