Hey'di K11 Xtra

WATERPROOFER-serien. Vattentät och cementbaserad slamning för mur- och betongkonstruktioner. Invändigt - till vägg.

Produktbeskrivning

Hey’di K11 Xtra är en cementbaserad ytbehandling/slamning för alla typer av mur och betongkonstruktioner. Hey’di K11 Xtra blandas med vatten och ger en vattentät och diffusionsöppen yta.

Lagring
Förvaras torrt i upp till två år.

 

Grundmurar i betong, lättklinker och betongblock, källare, tankar, brunnar, bassänger, dammanläggningar med mera. Används också till att täta mot fukt inifrån, invändig tätning. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, det gäller även för underlaget.

Förarbete
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Förvattna ytan som ska behandlas före påförning av skikt, men undvik vattenfilm.

Blandning - Användning
Hey’di K11 Xtra ska blandas med rent vatten. Börja med att hälla vattnet i blandkärlet. Använd ca. 3 liter vatten till 10 kg pulver. Små mängder kan röras ut för hand. Till större mängder bör man använda borr med visp eller universalmixer. Låt massan stå i 3-5 minuter efter utblandningen. Rör sedan om på nytt och justera med lite mer vatten om det behövs. Massan har en användningstid på ca. 45 minuter efter utblandningen. Det är viktigt att låta massan vila en kort stund innan du rör om på nytt. Därigenom säkrar du den angivna användningstiden. Annars kan massan stelna och få en mycket kortare användningstid. Påföring görs med kalkkvast. Nästa strykning påförs när föregående torkat, normalt sett efter någon timme. Hey’di K11 Xtra-blandningen ska vara lätt att lägga på men inte rinna. Precis som andra cementprodukter stelnar Hey’di K11 Xtra. Därför bör den utblandade massan användas kontinuerligt. Undvik att lägga på Hey’di K11 Xtra på varm mur eller i starkt solsken.

Torktid (vid +20 °C)
1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

1 kg per kvm per strykning, minst två strykningar ska påföras - vid konstant vattentryck rekommenderar vi fyra strykningar.

Hey'di-artikelnr:
1021
Nobbnr:
45524920
GTIN:
7054150010214
Förpackning:
10 kg hink

Vid 20°C och 50% RF

Vattenmängd:
ca. 3 l/10 kg
Materialåtgång: 1 kg/pr. kvm
Brukstid: ca. 45 minuter

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten kan vara irriterande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Instruktionsfilmer

Produkten finns i följande broschyrer