Hey'di Fiberplan Turbo, Pro

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Beläggningsbar efter 4 timmar.

Produktbeskrivning

Hey’di Fiberplan Turbo är en fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Hey’di Fiberplan Turbo kan läggas i tjocklekar från 5-50 mm och kan beläggas efter 4 timmar.

Lagring
Lagras tort. Bäst bruksegenskap inom 6 månader från produktionsdatum.


Hey’di Fiberplan Turbo är en avjämningsmassa för alla underlag som skall beläggas med ett golvbelägg,klinkerplattor m.m. Hey’di Fiberplan Turbo används också till ingjutning av elektriska värmekablar och rör för vattenburen värme. Om produkten skall användas i ett våtrum, så skall ytan alltid beläggas med ett tättskikt.
Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts primas med Hey’di KZ eller Hey’di Specialprimer i förhållande 1 del primer till 3 delar vatten. Trä och spånplattor grundas med outspädd Hey’di Specialprimer eller Hey’di KZ. På hala, icke sugande underlag skall primning utföras som slamning, 1:1 Hey’di KZ/vatten blandas med Hey’di Fiberplan Turbo till en välling som appliceras på underlaget med borste. Spackling sker normalt dagen efter primning/slamning. På sviktande underlag skall Hey’di Fiberplan Turbo läggas i minimum 20 mm tjocklek, och armeras med Hey’di Stålnät.

Blandning - Utförande
Häll först rent vatten i blandkaret, 4,0-5,0 liter vatten till 25 kg Hey’di Fiberplan Turbo. Blandingen utförs med blandmaskin och blandarvisp. Blandingstid 2 minuter till en klumpfri, lättflytande massa. Brukstid färdigblandad massa är ca. 30 minutter, tillsätt inte mer vatten när massan har börjat stelna. Vid kall årstid skall säckarna ha rumstemperatur före användning. Lägg ut massan kontinuerligt i strängar parallelt med kortaste väggen. Varje ny sträng läggs lite in i den föregående så att massan hela tiden flyter samma väg. Hey’di Fiberplan Turbo kan också läggas ut med vanliga spackelpumpar. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Torktid (vid +10 ºC)- Övertäckning
Hey’di Fiberplan Turbo kan belastas med vanlig gångtrafik efter 2 timmar, keramiska plattor, påstrykningsmembran eller tätt belägg kan monteras efter ca. 4 timmar. Hey’di Fiberplan Turbo måste täckas inom 4 dagar. Skydda utlagd massa den första dagen mot uttorkning genom att hålla dörrar och fönster stängda, och undvika korsdrag. Värmekablar kan tillkopplas ca. 1 vecka efter färdigt arbete. Hey’di Fiberplan Turbo är inte beroende av ”torr luft” för att produkten skall bli beläggningsbar, vilket innebär att det kan vara ända upp till 100 % RF. Hey’di Fiberplan Turbo är ej heller beroende av temperatur, det innebär att den är beläggningsbar på utlovad tid ända ner till +10 ºC.

1,7 - 1,8 kg Hey’di Fiberplan Turbo /mm/m².

Hey'di-artikelnr:
2570
Nobbnr:
45234401
GTIN:
7054150025706
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: 4-5 l/25 kg
Materialåtgång: 1,7-1,8 kg/l
Största kornstorlek: 1 mm
Lagtjocklek: 5-50 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: >35 MPa
Böystyrkan, 28 dygn: >7 MPa

Hållfasthetsklass enligt EN 13813:

Tryck: C30
Böjstyrka: F7
Fritt krymp, 28 dygn:       <0,05 %
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Flytmål (SS923519): 150-155 mm
Flytmål (EN12706): 130-135 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gångbar:    2-4 timmar
Beläggningsbar: ca. 4 timmar

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produkten innehåller cement som blandat med vatten kan irritera hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.