Hey'di Industriplan

Cementbaserad, fiberarmerad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.

Produktbeskrivning

Hey’di Industriplan är en cementbaserad, fiberarmerad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk. Hey’di Industriplan appliceras i tjocklek 8-15 mm och bildar en slitstark yta som kan vara obehandlad.

Lagring
Lagras tort. Bäst bruksegenskap inom 9 månader från produktionsdatum.

 

Hey’di Industriplan används på betongunderlag i industri och lagerlokaler. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fast och fri från lösa partiklar, damm , fett, mm. Ev. cementhud på ytan skall avlägsnas mekanisk. Sugande underlag som betong och puts primas dagen före med Hey’di Specialprimer i förhållande 1 del Hey’di Specialprimer till 3 delar vatten. Om underlaget är fräst , blästras eller väldigt sugande, skall primningen utföras i två appliceringar, första blandningen förtunnas 1:5, den andra 1:3. Det bör gå min. 2 timmar mellan behandlingarna. Gropighet och ojämnt underlag skall först grovavjämnas med Hey’di Express eller annan lämplig produkt. Åtgång Hey’di Specialprimer: 1 liter täcker 8-12 m² (förtunnat).

Blandning
Häll först rent vatten i blandningskaret, 4,5 liter vatten till 25 kg Hey’di Industriplan. Blandning sker med blandningsmaskin. Blandningstid ca. 2 min. till en klumpfri, lättflytande massa. Brukstid utblandad massa är ca. 30 min., tillsätt inte mer vatten då massan börjat styvna (härda). Vid kall årstid skall säckarna ha rumstemperatur före användning, alt. Kan ljummet vatten användas (max +30 ºC).

Utförande
Häll massan från blandningskaret och lägg massan i kontinuerliga strängar parallellt med kortaste vägg, max. längd på strängarna är ca. 5-7 meter. Strängarna läggs lite in i varandra så att de flyter i samma riktning. Bästa slutresultat uppnås genom att massan läggs ut kontinuerlig till hela golvet är belagt. För att erhålla ett fint och jämnt slutresultat utan luftbubblor skall massan piggrullas efter hand som den läggs ut. Hey’di Industriplan kan läggas ut med spackelpump. Verktygen görs rena med vatten.

Efterbehandling
Hey’di Industriplan kan vara obehandlad eller övermålas med lämplig betongfärg/lack. I områden med tung trafik, skarpa och skrapande föremål, och i näringsmedelindustri, skall ytan skyddas med epoxibehandling e.l.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF)
Hey’di Industriplan kan belastas med lätt gångtrafik efter 2-4 timmar, efter 7 dygn kan golvet tas i normalt bruk. Skydda utlagd massa mot uttorkning genom att dörrar och fönster hålls stängda för korsdrag. Värmekablar i underlaget skall vara avslagna, det får inte tillföras någon värme och ytorna skall inte eftervattnas.

1,7 kg Hey’di Industriplan /mm/m².

Hey'di-artikelnr:
2822
Nobbnr:
44157241
GTIN:
7054150028226
Förpackning:
25 kg säck
Hey'di-artikelnr:
2820
Nobbnr:
GTIN:
Förpackning:
Bulk

Vid 20°C och 50% RF

Vattenmängd: 4,5 l/25 kg
Materialåtgång: 1,75 kg
Största kornstorlek: 1 mm
Lagtjocklek: 8-15 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: >35 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: >9 MPa
Hållfasthetsklass enligt EN 13813:
Tryck: C35
Böjstyrkan: F9
Fritt krymp, 28 dygn: <0,05 %
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Flytmål (SS923519): 150-155 mm
Flytmål (EN12706): 130-140 mm
Brukstid: ca. 30 min.
Gångbar: 2-4 timmar
Beläggningsbar: 7 dygn

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.