Hey'di Expand Frost

Expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk.

Produktbeskrivning

Hey’di Expand Frost är ett expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk. Hey’di Expand Frost expanderar i plastisk fas med 1-3 % så att maximal styrka och utfyllning oppnås utan att detta medför någon sprängverkan.

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper är inom 9 månader från produktionsdatum.

Hey’di Expand Frost används till fastgjutning av bultar och förankring av metallgjänstänger i betong och berg, och till undergjutning. Lägsta temperatur är - 25 °C, men produkten kan också användas vid varmare årstid.

Förberedelse
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, ren, damm- och fettfri. Is på ytan skall tas bort med varmluftpistol eller gasolbrännare.

Blandning
Häll först rent vatten ca. 4 liter i blandningskaret sedan Hey’di Expand Frost 25 kg säck. Blandningstid min. 2 minuter till en homogen massa.

Utförande - Undergjutning
Vid undergjutning av mindre gjängstänger hälls massan direkt från blandarkaret. Häll från en sida, massan skall flyta helt ut. Större arbeten utförs bäst genom att massan pumpas. Om form används skall denna vara utförd i icke sugande material och vara helt tät med lite överhöjd p.g.a. massans expansion. En trattformad ränna kan utföras på ena sidan för att underlätta fyllning i formen. Blandning och gjutning skall ske kontinuerlig. Formen skall utföras så att vibrering med ett armeringsjärn kan utföras för att få ut all luft ur ev. luftfickor. Används pump skall slangen placeras mitt i formen så att massan flyter ut till alla sidor. Gjutningstjocklek från 10 till 150 mm. Vid tjockare gjutningar kan 30 % gjutgrus blandas i, max. kornstorlek 8 mm. Verktyg rengörs med vatten.

Utförande - Förankring
Massan slås direkt från blandarkaret. Hålet skall ha en diameter på minst 15 mm större än gjängstången som skall förankras, max. 50 mm. Använd ett armeringsjärn eller liknande till att stöta med i massan så all luft försvinner.

Bearbetningstid - Torktid
Färdigblandad massa skall brukas inom ca. 30 minutter, tillsätt inte mer vatten då massan börjat härda. Efter gjutningen bör ytan övertäckas med vintermatta.

25 kg Hey’di Expand Frost ger ca. 12,5 liter massa.

Hey'di-artikelnr:
163
Nobbnr:
29184959
GTIN:
7054150001632
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: 4 l/25 kg
Materialåtgång: 2 kg/l
Största kornstorlek: 3 mm
Lagtjocklek: 10-150 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn -15 ºC: ca. 25 MPa
Tryckhållfasthet, 28 dygn +20 ºC: ca. 50 MPa

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.