Hey'di Bultmörtel Fin Frost

Expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk.

Produktbeskrivning

Hey’di Bultmörtel Fin Frost är ett expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk. Hey’di Bultmörtel Fin Frost expanderar i plastisk fas med 1-3 % så att maximal styrka och utfyllning uppnås, utan att detta medför någon sprängverkan.

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper är inom 9 månader från produktionsdatum.

 

Hey’di Bultmörtel Fin Frost användes till infästning av bultar, armeringsjärn m.m. i betong och berg vid gjutning och injektsering. Den lägsta temperaturen är minus 20 ºC men produkten kan också användas i den varma säsongen.

Förberedelse
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, ren, damm- och fettfri. Is på ytan måste avlägsnas med varmluftpistol eller gasolbrännare.

Blandning
Häll först rent vatten i blandarkaret 5-5,2 liter till en 20 kg säck, därefter Hey’di Bultmörtel Fin Frost. Blandningstid min. 2 minuter till en homogen massa.

Utförande
Bruket skall blandas till en lätt krämig konsistens. Hålet fylls från botten med en matarslang som drages ut efter hand som massan pumpas in. Vid injektsering bör massan hållas i rörelse hela tiden för att undgå falsktorkning och separation.

Bearbetningstid - Torktid
Färdigblandad massa skall användas inom ca. 30 minuter, tillsätt inte mer vatten då massan börjat härda. Efter gjutningen skall ytan täckas med vintermatta.

20 kg Hey’di Bultmörtel Fin Frost ger ca. 11,5 liter massa.

Hey'di-artikelnr:
161
Nobbnr:
29184934
GTIN:
7054150001618
Förpackning:
20 kg säck
Vattenmängd: 5,2-5,5 l/20 kg
Materialåtgång: 1,7 kg/l
Största kornstorlek: 0,3 mm
Lagtjocklek: Bolting / Injeksjon
Tryckhållfasthet, 28 dygn -15 ºC: ca. 30 MPa
Tryckhållfasthet, 28 dygn +20 ºC: ca. 50 MPa

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.