Hey'di Bultemörtel Fin/Fin Zink

Expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk.

Produktbeskrivning

Hey’di Bultmörtel Fin är ett expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk. Hey’di Bultmörtel Fin expanderar i plastisk fas med 1-3 % så att maximal styrka och utfyllning uppnås, utan att detta medför någon sprängverkan. 

Hey’di Bultmörtel Fin användes till infästning av bultar, armeringsjärn m.m. i betong och berg vid gjutning och injektsering. Temperaturen skall ligga mellan +5 och +25 ºC, detta gäller också underlaget. Det levereras också Hey’di Bultmörtel Fin Frost som kan brukens ned till minus 25 ºC.

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper är inom 9 månader från produktionsdatum.

Förberedelse
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, ren, damm- och fettfri. I varmt väder eller på starkt sugande underlag anbefalls förvattning men undgå fritt vatten på ytan/hålet.

Blandning
Häll först rent vatten i blandarkaret, 5-5,2 liter till en 20 kg säck därefter Hey’di Bultmörtel Fin. Blandningstid min. 2 minuter till en homogen masse.

Utförande
Bruket skall blandas till en lätt krämig konsistens. Hålet fylls från botten med en matarslang som drages ut efter hand som massan pumpas in. Vid injektsering bör massan hållas i rörelse hela tiden för att undgå falsktorkning och separation.

Bearbetningstid - Torktid
Färdigblandad massa skall användas inom ca. 30 minuter, tillsätt inte mer vatten då massan börjat härda. Efter gjutningen bör ytan eftervattnas, eller behandlas med membranhärdare eller övertäckas med plastfolie i några dagar.

20 kg Hey’di Bultmörtel Fin ger ca. 11,5 liter massa.

Hey'di-artikelnr:
160
Nobbnr:
29184926
GTIN:
7054150001601
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: 5-5,2 l/20 kg
Materialåtgång: 1,7 kg/l
Största kornstorlek: 0,3 mm
Lagtjocklek: Bolting/injeksjon
Tryckhållfasthet, 28 døgn: ca. 50 MPa

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.