Hey'di Pro Primer

Primer före läggning av avjäminingsmassor och andra cementbaserade produkter.

Produktbeskrivning

Hey’di Pro Primer är en copolymer akryldispersion som är specielt anpassat för primer innan spackling avavjämningsmassor och andra cementbaserade produkter. Temperatur vid påföring bör vara min. +10 ºC.

Lagring
Lagras torrt och frostfritt i två år. 

 

 

Hey'di Pro Primer är anpassat för primer innan spackling avavjämningsmassor och andra cementbaserade produkter. 

Förarbete - Underlag
Underlaget skall vara rengjort och ytan vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Bom i betong skall bilas bort och gjutas i nytt.

Blandning - Arbetsbeskrivning
På icke sugande underlag skall det alltid användas oförtunnad primer, på sugande underlag tunnas med vatten enligt nedenstående tabell. På obehandlad metall blandas Hey’di Pro Primer med vanlig portland cement till vällingkonsistens för att ochså fungera som rostskydd. Applicera med stor pensel eller målarrulle. Undvik damm, och fördela primern jämnt över hele underlaget. På starkt sugande underlag som gammel betong bör det påföras två strykningar. Sörj för god ventilation.

Torktid
Torktiden kan variera från ca. 2-5 timer beroende på underlag. Det skal ej läggas något över primern före den är yttorr, detta gäller ochså mellan flera strykningar.

Primerguide

Underlag

Blandnings-förhållande Primer

 Vatten 

Åtgång primer koncentrerat pr. m²

Betong, puts
1
3
0,10 - 0,15

Sterkt sugande underlag.
(Påføres 2 gånger)

1
1
6
3
0,05
0,15
Trä, spån, vattenfast spån
10
0
0,2

 

Hey'di-artikelnr:
906
Nobbnr:
30160386
GTIN:
7054150009065
Förpackning:
25 kg dunk
Torrhalt: ca. 50 %

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig.