Flexlight +Plus

Dammreducerat, cementbaserat flexibelt grått universallim.

Produktbeskrivning

Hey’di Flexlight +Plus är ett dammreducerat, cementbaserat flexibelt grått universallim. Hey’di Flexlight +Plus är med lätta fyllnadsämnen och räcker ca. 30 % längre än traditionella fästmassor. Hey’di Flexlight +Plus är frostsäkert och lämpar sig för alla slags plattor. Hey’di Flexlight +Plus är armerat med mikrofiber som tillsammans med fyllnadsämnena ger ett mycket lättarbetat lim med bra krypmotstånd och hög vidhäftning.

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdatum.

Hey’di Flexlight +Plus används vid montering av alla slags plattor, både ute och inne, på underlag av betong, puts, gipsplattor, gamla plattor och alla andra stabila underlag. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gjäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugandeuderlag som betong och puts bör grundas med Hey’di Specialprimer eller Hey’di KZ i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Limmet kan påföras när underlaget är torrt och bärkraftigt.

Blandning
Häll först rent vatten i blandningskärlet, ca. 6,3 liter vatten till 15 kg Hey’di Flexlight +Plus. Använd helst borr med universalmixer. Blandningstiden är ca. 2 minuter för att få en klumpfri massa. Låt massan stå i 3-5 minuter för den vispas upp igjen och eventuelt spädas med lite vatten till önskad konsistens. Utblandad massa är bearbetningsbar i 2-3 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna.

Applicering
Hey’di Flexlight +Plus påföres med tandspackel. Applicera inte fästmassa på större ytor än att plattorna kan sättas innan massan skinntorkar. Normalt måste plattorna monteras inom ca. 20 minuter, men det beror på temperatur, luftfuktighet och underlag. Verktygen rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF)- Fogning
Normalt kan golv beträdas och fogas dagen efter det att plattorna har monterats, vägg fogas efter 8-12 timmar, golv efter 12-24 timmar. Detta varierar beroende på underlag och plattornas absorptionsförmåga.

1,5 - 3,5 kg /m² beroende på tandstorlek.

Hey'di-artikelnr:
693
Nobbnr:
43683553
GTIN:
7054150006934
Förpackning:
15 kg säck
Konsistens: Lett kremaktig
Materialåtgång: ca. 0,9 kg/m²
Öpen tid: ca. 20 min
Justeringstid platta: 30-40 min
Klar för foging: 12-24 timmar
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Största kornstorlek: 0,3 mm
Vattenmängd: 6,3 l/15 kg
Brukstid: 2-3 timmar
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.