Hey'di Fiberplan +Plus, Pro

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Dammreducerat.

Hey’di Fiberplan +Plus är ett fiberarmerat, cementbaserat, självutjämnande avjämningsmassa för användning inomhus. Hey’di Fiberplan +Plus kan läggas i tjocklekar från 10 mm till 80 mm. Hey’di Fiberplan +Plus är dammreducerat.

Lagring
Lagras tort. Bäst bruksegenskap inom 9 månader från produktionsdatum.

Hey’di Fiberplan +Plus används som avjämningsmassa för de flesta underlag innan beläggning av keramik, parkett m.m. Hey’di Fiberplan +Plus får en något grövre yta en andra avjämningsmassor och kan därför behöva en tunnspackling/finspackling innan beläggning av t.ex. mattor. Hey’di Fiberplan +Plus kan med fördel användas för inspackling av värmekabel, el- och vattenburen samt även till ljudgolv. Om produkten skall användas i våtrum, så skall ytan alltid beläggas med tätskikt.
Användningstemperaturen bör inte vara lägre än +10 ºC och inte högre än +20 ºC. Lägsta temperatur ska inte understiga +6 ºC, detta gäller också underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan skall avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och finsats primas med Hey'di Specialprimer i förhållanden 1 del primer och 3 delar vatten. På golvspånskiva används Hey'di Specialprimer koncentrerad. Vid spackling på glatte icke sugende underlag t.ex. klinkers, skall primning utförs med Hey'di Pro Primer Extra. Spackling sker normalt dagen efter primning. På träbjälklag 60 cc/220 mm reglar, skall Hey'di Betongplan lägges i minimum 12 mm tjocklek, och armeras med Hey’di Stålnät.

Blandning - Utförande
Häll först rent kallt vatten i blandningskärlet, max. 4,2 liter vatten till 25 kg Hey’di Fiberplan +Plus. Blandning sker med maskinvisp. Blanda Hey’di Fiberplan +Plus i 2-4 min. till en klumpfri lättflytande massa. Brukstid ca. 30 min, tillsätt inget mer vatten när massan börjat styvna. Under kalla förhållanden ska säckarna hålla rumstemperatur innan användning. Häll ut Hey’di Fiberplan +Plus i strängar parallellt med väggen. Häll på med jämnt flöde så att strängarna flyter ihop samt att spacklet hela tiden flyter åt samma håll. Hey’di Fiberplan +Plus är pumpbar med alla vanliga spackelpumpar. Utläggning bör inte ske i direkt solljus samt även under härdperioden. Verktyg och maskiner rengöres med vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF) - Övertäckning
Hey’di Fiberplan +Plus kan belastas med vanlig gångtrafik efter 2-4 timmar, keramiska plattor kan läggas ut efter ca. 4 timmar. Vid beläggning av tätmembran eller täta beläggningar sak spacklet härda i minst 1 dygn/cm lagtjocklek. Skydda utlagt spackel mot för snabb uttorkning igenom att hålla fönster och dörrar för att förhindra sprickbildningar. Värmekablar kan kopplas in ca. 1 vecka efter färdigt golv.

1,75 kg Hey’di Fiberplan +Plus/mm/m².

:
281
:
43660472
:
7054150002813
:
25 kg säck
Vattenmängd: 4-4,2 l/25 kg
Materialåtgång: 1,75 kg/l
Största kornstorlek: 1 mm
Lagtjocklek: 10-80 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: >25 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: >5 MPa
 
Hållfasthetsklass enligt EN 13813:
Tryck:
C25
Böjstyrka:
F5
Fritt krymp, 28 dygn:
<0,03 %
Vidhäftning till primad betong:
>1,5 MPa
Flytmål (SS923519):
130-140 mm
Flytmål (EN12706): 115-125 mm
Brukstid:
ca. 30 min
Gångbar:
2-4 timer
Beläggningsbar:
1 dygn/cm

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas. Använd alltid skyddsglasögon och munskydd vid arbete med cement.