Hey'di Häft

Cementbaserad häftslamma.

Produktbeskrivning

Hey'di Häft är en cementbaserad slamma som påföres cementbaserade ytor utomhus eller där det är risk för fukt, före avjämning eller gjutning, för att uppnå god och varaktig vidhäftning till underlaget. Hey’di Häft kan också användas inomhus på ej sugande underlag där vanlig primning inte är tillräckligt, på plastmattor, gamla plattor, stål (inte aluminium) m.m.

Lagring
Lagras torrt i 2 år.

 

Hey'di Häft är en cementbaserad slamma som påförs cementbaserade ytor utomhus eller där det är risk för fukt, före avjämning eller gjutning, för att uppnå god och varaktig vidhäftning till underlaget. Hey’di Häft kan också användas inomhus på ej sugande underlag där vanlig primning inte är tillräckligt, på plastmattor, gamla plattor, stål (inte aluminium) m.m.

Förarbete - Underlag
Betongytor skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande ytor skall förvattnas, men det skall inte vara fritt vatten på ytan.

Blandning
Ca. 3 liter vatten till hinkens innehåll på 10 kilo. Blandning utförs med maskin med visp eller turbomixer. Blandningstid ca. 2 minuter till klumpfri massa.

Användning
Hey'di Häft påförs i en omgång med borste, roller eller kraftig pensel. Det skall påföras ca. 1 mm tjocklek. Redskap rengöres med vatten.

Torktid
Avjämning/pågjutning kan göras när ytan är gångbar, normalt 2-3 timmar efter utläggning. Brukstid utblandad massa ca. 30 minuter.

För slamning: 1,5-2 kg/m2
För vatten-tätning: 4-6 kg/m2

Hey'di-artikelnr:
185
Nobbnr:
48733364
GTIN:
7054150018500
Förpackning:
10 kg hink

Vid 20°C och 50% RF

Vidhäftning till betong: 1,5-3,0 N/mm²
Frostbeständighet (SS137244): Mycket bra
Vattenmängd: ca. 3 l/10 kg
Materialåtgång: Minst 1,5 kg pr.m²
Öppen tid: ca. 30 min
Gångbar: 2-3 timmar

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Instruktionsfilmer

Produkten finns i följande broschyrer