Hey'di Häft

Cementbaserad häftslamma.

Produktbeskrivning

Hey'di Häft är en cementbaserad slamma som påföres cementbaserade ytor utomhus eller där det är risk för fukt, före avjämning eller gjutning, för att uppnå god och varaktig vidhäftning till underlaget. Hey’di Häft kan också användas inomhus på ej sugande underlag där vanlig primning inte är tillräckligt, på plastmattor, gamla plattor, stål (inte aluminium) m.m.

Lagring
Lagras torrt i 2 år.

 

Hey'di Häft är en cementbaserad slamma som påförs cementbaserade ytor utomhus eller där det är risk för fukt, före avjämning eller gjutning, för att uppnå god och varaktig vidhäftning till underlaget. Hey’di Häft kan också användas inomhus på ej sugande underlag där vanlig primning inte är tillräckligt, på plastmattor, gamla plattor, stål (inte aluminium) m.m.

Förarbete - Underlag
Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Mur- och betongytor måste vara torra, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra
föroreningar som kan minska vidhäftningen. Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt. Sugande ytor ska förvattnas ordentligt, men det ska inte ligga kvar fritt vatten på ytan. Vid användning som korrosionsskydd så ska armeringsjärnet rengöras mekaniskt med sandblästring eller stålborste.

Blandning
Använd ca 3 liter vatten till 10 kg Hey’di Häft. Utblanding sker med maskinvisp eller turbomixer.
Blandningstid ca. 2 minuter och låt sedan massan stå och vila i minst 5 minuter innan massan rörs upp igen.
Justera eventuellt med lite vatten till önskad konsistens.

Användning
Hey’di Häft som ska användas som häftbro påförs med en strykning i tjocklek ca. 1-2 mm. Använd sopkvast, kalkborste eller annan grov borste med naturborst. Efterföljande gjutmassa/reparationsbruk/avjämning appliceras vått-i-vått med Hey’di Häft. Se till att Hey’di Häft inte har fått skinnbildning/härdat innan fortsatt ytbehandling. För att undvika detta applicera inte för stor yta med Hey’di Häft innan gjutning/avjämning påbörjas.

Avjämning kan också läggas på härdad Hey’di Häft.

Hey’di Häft kan också ligga obehandlat om den endast ska användas som en vattenstoppare. Vid användning för vattentätning ska Hey’di Häft appliceras i minst två, helst tre strykningar. Appliceras korsvis mellan varje strykning.
Verktygen rengörs med vatten.

Efterbehandling
Undvik för snabb uttorkning av sol och vind. Vid gjutning bör det eftervattnas några dagar, eller täckas med plast.

Häftbro: 1,5-2 kg/m2
Vattentätning: 4-6 kg/m2

Hey'di-artikelnr:
185
Nobbnr:
48733364
GTIN:
7054150018500
Förpackning:
10 kg hink

Vid 20°C och 50% RF

Vidhäftning till betong: 1,5-3,0 N/mm²
Frostbeständighet (SS137244): Mycket bra
Vattenmängd: ca. 3 l/10 kg
Materialåtgång: Minst 1,5 kg pr.m²
Öppen tid: ca. 30 min

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Instruktionsfilmer

Produkten finns i följande broschyrer