Hey'di Stenlim

En grå, cementbaserad, plastförstärkt fästmassa.

Produktbeskrivning

Hey’di Stenlim är en grå, cementbaserad, plastförstärkt fästmassa i pulverform som utblandat med vatten härdar till ett vattenfast och frostsäkert fix med hög vidhäftning.

Lagring
Lagras torrt. Bästa användningsegenskaperna erhålls inom 2 år från produktionsdatum. 

Hey’di Stenlim används till limning och fogning av plattor och kantsten, fogning av betongelement och lagning av betong. Hey’di Stenlim kan användas på underlag av asfalt, puts och betong. Normal skikttjocklek är 3-20 mm. Tjockare lager måste läggas i flera skikt. Hey’di Stenlim kan tillsättas sand, upp till 50 % av torrvikten (0-2 mm). Temperaturen måste vara över 0 ºC.

Förarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts förvattnas. Asfalt primas som slamning bestående av Hey’di Stenlim i en vätskeblandning med Hey’di KZ och vatten i förhållandet 1:1. Slamningen ska ha en konsistens som liknar välling och den efterföljande limningen ska göras ”vått i vått”, d.v.s. innan slamningen härdat.

Blandning
Häll först vatten i blandningskärlet, ca. 4 liter vatten till 25 kilo Hey’di Stenlim. Blanda med en borrmaskin med universalmixer. Större mängder blandas med tvångs eller vanlig bruksblandare. Blanda i minst 3 minuter tills massan är klumpfri. Efter blandningen kan massan spädas med lite vatten till önskad konsistens. Blanda inte mer massa än vad som används inom loppet av 45 minuter.

Tillämpning - limning av sten och plattor
Massan hälls ut och justeras med stålspackel, putsbräde eller liknande. Kontaktytan på stenarna/plattorna grundas med en välling av Hey’di Stenlim och Hey’di KZ enligt beskrivningen till förarbetet. Plattan/stenen trycks ner i massan så att denna flyter upp på sidorna. Det är viktigt att hela kontaktytan täcks med bruk. Om underlaget är ojämnt ska massan ha styvare konsistens. Utläggning bör inte ske i direkt solljus.

Tillämpning - fogning
Konsistensen anpassas till fogens utformning och täthet. För fogar bredare än 20 mm tillsätts 50 viktprocent torkad sand, 0-2 mm.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF)
Massa som börjat stelna kan inte användas. Massan härdar inom loppet av några timmar, även vid låga temperaturer, ända ner till 0 ºC. I torrt, varmt väder bör man eftervattna.

2 kilo Hey’di Stenlim ger ca. 1 liter massa.

Hey'di-artikelnr:
225
Nobbnr:
41430786
GTIN:
7054150002257
Förpackning:
25 kg säck

Vid 20°C och 50% RF

Brukstid: 45-60 min.
Justeringstid: 20 minutter
Klar för fogning: 6 timmar
Vidhäftning till betong: > 2 N/mm²
Vattenmängd: ca. 4 l/25 kg

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.