Hey'di KC35/65 Mur & Putsbruk

Torrbruk till murning och putsning av väggar inne och ute.

Produktbeskrivning

Hey'di Mur och Putsbruk KC35/65 är tillverkat av hydratkalk, cement, graderad sand (0-2 mm) och tillsatsämnen. 

Lagring
Förvaras torrt i upp till ett år.

 

 

Det används till murning och putsning inom- och utomhus på väggar av tegel, lättklinker, betongblock, puts och betong samt till reparationsarbeten. 

Bruket uppfyller kravet på torrbruk i NS-EN 998-1.

Förarbete
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Hål och skador fylls först i. Torra, sugande underlag förvattnas, men undvik vattenfilm. För att säkerställa att putsen har god vidhäftning mot underlaget kan väggen grundas dagen före genom att extra vått bruk med Hey'di KZ iblandat kastas eller kvastas på väggen i ett skikt på 1-2 mm. Förhållandet mellan Hey'di KZ och vatten ska vara 1:3.

Blandning
Blandning ska ske med blandningsmaskin eller frittfallsblandare. Blanda i minst fem och max. tio minuter. Mindre mängder kan blandas med kraftig borr och visp. Hey'di Mur och Putsbruk KC35/65 blandas med vatten till en smidig massa: cirka fyra liter vatten till en säck på 25 kg. Justera vattenmängden i förhållandet till arbetsuppgiften. Vill man ha extra smidigt bruk tillsätts Hey'di KZ i blandningsvattnet. Förhållandet Hey'di KZ och vatten ska vara 1:5. Blandningstiden får inte överstiga tio minuter. Vid låga temperaturer rekommenderas att använda tempererat vatten. Använd Hey'di Frost KF i blandningsvattnet vid temperaturer som närmar sig eller ligger under 0 °C.

Användning
Murbruket trycks på med stålspackel eller kastas ut med murslev i en tjocklek på upp till 15 mm. Tjockare skikt måste läggas på i flera lager med förvattning mellan varje påslag. Avslutande behandling görs med filtbräda eller kvast när putsen har satt sig. Utblandad massa är bearbetningsbar i ca. två timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna. Undvik att påföra putsen på varm mur eller i starkt solsken. Eftervattning rekommenderas i 1-2 dygn efter att putsen har härdat. Redskap rengörs med vatten.

Torktid
Cirka 1 dygn.

Puts: ca. 1,8 kg per m² per mm skikttjocklek.

Uppmurning tegel: ca. 80 kg per m².

Uppmurning lättklinker 25 cm: ca. 18 kg per m².

Hey'di-artikelnr:
1726
Nobbnr:
44478923
GTIN:
7054150017268
Förpackning:
25 kg säck
Vidhäftning till betong: 1,5-3,0 N/mm²
Frostbeständighet (SS137244): Mycket bra
Vattenmängd: ca. 2 l/10 kg
Materialåtgång: ca. 1,5 kg pr.m²
Öppen tid: ca. 30 min
Gångbar: 2-3 timmar

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som när den blandas med vatten kan vara irriterande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.