Hey'di Expand

Expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk.

Produktbeskrivning

Hey’di Expand är ett expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk. Hey’di Expand expanderar i plastisk fas med 1-3 % så att maximal styrka och utfyllning uppnås utan att detta medför någon sprängverkan.   

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper är inom 9 månader från produktionsdatum. 

 

Hey’di Expand används till fastgjutning av bultar och förankring av metallgjänstänger i betong, berg och undergjutning. Temperaturen skall ligga mellan +5 och +25 °C, detta gäller även underlaget. Hey’di Expand levereras också i en frostfri variant som kan brukas ner till - 25 °C.

Förarbete
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, ren, damm- och fettfri. Vid varmt väder eller på starkt sugande underlag rekommenderas förvattning, men undvik fritt vatten på ytan/hålet.

Blandning
Häll först rent vatten ca. 4 liter i blandningskaret sedan Hey’di Expand 25 kg säck. Blandningstid min. 2 minuter till en homogen massa.

Utförande - Undergjutning
Vid undergjutning av mindre gjängstänger hälls massan direkt från blandarkaret. Häll från en sida, massan skall flyta helt ut. Större arbeten utförs bäst genom att massan pumpas. Om form används skall denna vara utförd i icke sugande material och vara helt tät med lite överhöjd pga. massans expansion. En trattformad ränna kan utföras på ena sidan for att underlätta fyllning i formen. Blandning och gjutning skall ske kontinuerlig. Formen skall utföras så att vibrering med ett armeringsjärn kan utföras för att få ut all luft ur ev. luftfickor. Används pump skall slangen placeras mitt i formen så att massan flyter ut till alla sidor. Gjutningstjocklek från 10 till 150 mm. Vid tjockare gjutningar kan 30 % gjutgrus blandas i - max. kornstorlek 8 mm. Verktyg rengörs med vatten.

Utförande - Förankring
Massan slås direkt från blandarkaret. Hålet skall ha en diameter på minst 15 mm större än gjängstången som skall förankras, max. 50 mm. Använd ett armeringsjärn eller liknande till att stöta med i massan så all luft försvinner.

Bearbetningstid
Färdigblandad massa skall brukas inom ca. 30 minutter, tillsätt inte mer vatten då massan börjat härda. Efter gjutningen bör ytan eftervattnas eller behandlas med membranhärdare eller övertäckas med plastfolie i några dagar.

25 kg Hey’di Expand ger ca. 12,5 liter massa.

Hey'di-artikelnr:
162
Nobbnr:
29184942
GTIN:
7054150001625
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: 4 l/25 kg
Materialåtgång: 1,8 kg/l
Största kornstorlek: 3 mm
Lagtjocklek: 10-150 mm

Tesning för EN 1504-3:

Egenskaper
Testmetode
Krav enligt 
EN 1504-3-R4
Uppmätt värde
Tryckhållfasthet (MPa) EN 12190  >45 MPa
1 døgn:
>20 MPa
7 døgn:
>45 MPa
28 døgn:
>60 MPa
E-modul (MPa) EN 13412 >20.000 22.300
Vidhäftning imot betong (MPa) EN 1542 >2,0 >2,0 MPa
Tilbakeholdt Krymp/Ekspansjon (MPa) EN 12617-4 >2,0 >2,0 MPa
Kloridion innhold EN1015-17 <0,05 % <0,05 % (beräknat värd)


Det er icke utfört test för å mäta karbonatiseringsbremsende egenskaper (EN 13295).

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.