Hey'di Fin Gammal Murfärg

Kalkbaserad väggfärg för mur och betong.

Produktbeskrivning

Hey’di Fin Gammal Murfärg är en kalkbaserad väggfärg med marmormjöl som fyllnadsmedel. Hey’di Fin Gammal Murfärg blandas med vatten och ger en dekorativ, jämn och matt yta med en aning färgskiftning. 

Förvaring
Förvaras torrt i upp till två år. 

 

Hey’di Fin Gammal Murfärg är en slagregnstät och diffusionsöppen färg till ytbehandling av murverk och betong och finns i 3 olika färger.

Färgkoden är ungefär lika med NCS koderna:

Vit: S 0500-N
Ljusgrå: S 2000-N
Grå: S 3500-N

Färgkarta

Underarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från gammal färg, lösa partiklar, damm, fett m.m. Till lagning av hål och skador används reparationsbruk som är anpassat för underlaget. Ytan primas med oförtunnad Hey’di Fasadprimer.

Blandning - Användning
Hey’di Fin Gammal Murfärg blandas med rent vatten som först hälls i blandkaret. Små mängder kan röras ut för hand. Till större mängder bör man använda borr med visp eller universalmixer. Stryks på med roller och pensel. Använd 3,5 liter vatten till 7 kg pulver. Låt blandningen stå i ca 10 minuter innan den rörs upp igen och eventuellt justeras med mer vatten. Blandningen ska vara lätt att lägga på, men den ska inte rinna. Första strykningen ska korsstrykas väl in i ytan. Påförs från hörn till hörn, se till att hela tiden måla ”vått i vått”. Sista appliceringen ska alltid påföras i samma riktning. Det rekommenderas att röra runt i färgen då och då. Utblandad färg måste användas inom 10-12 timmar. Täck över hinken med lock eller plastfolie vid längre uppehåll. Nästa strykning görs när föregående torkat, dagen efter eller senare. Användningstemperaturen ska vara minst +10 °C. Detta gäller även underlaget. Två strykningar ger en slagregnstät yta.

Undvik att stryka på Hey’di Fin Gammal Murfärg på varm mur eller i starkt solsken. Redskap rengörs med vatten.

Torktid
Hey’di Fin Gammal Murfärg härdar (karbonatiserar) med hjälp av koldioxid i luften, alltså måste en behandlad yta skyddas mot direkt regnbelastning i minst två dygn efter applicering.

0,2-0,3 kilo per kvm per strykning

Vit
Hey'di-artikelnr:
394
Nobbnr:
43852321
GTIN:
7054150003940
Förpackning:
7 kg hink
Ljusgrå
Hey'di-artikelnr:
391
Nobbnr:
43852302
GTIN:
7054150003919
Förpackning:
7 kg hink
Grå S 3500-N
Hey'di-artikelnr:
395
Nobbnr:
43852336
GTIN:
7054150003957
Förpackning:
7 kg hink
Vattenmängd: ca. 3,5 l/7 kg
Materialåtgång: 0,2-0,3 kg/pr. m²
Största kornstorlek: 70 µm
Brukstid: 2-4 timmar
Battentäthet: Vattentät till regn
Vattenånga diffusion (0,5 kg/m²): Sd=0,02 m

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller kalk som när den blandas med vatten kan vara frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Instruktionsfilmer