Hey'di Aqua Blocker

WATERPROOFER-serien. Tätningsmassa för vertikala och horisontala ytor.

Produktbeskrivning

Hey’di Aqua Blocker är en enkomponent lösningsmedelsfri och mycket flexibel tätningsmassa på bas av MS-Polymer som kan användas på de flesta underlag, betong, mur, takpapp ( ej shingel), metall, trä m.m. Kan påföras fuktiga underlag och är spricköverbyggande upptill 5 mm. Hey’di Aqua Blocker levereras i två varianter, pasta och flytande, färgen är grå.

Lagring
Lagras torrt och frostfritt upptill 1 år.


 

Tak, hängrännor, övergångar, beslag m.m. Fundament och konstruktioner i betong som utsätts för aggressivt grundvatten. Lägsta arbetstemperatur i underlaget är +5 ºC, själva massan skall ha rumstemperatur.
 

Förarbete
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett mm. Primning är inte nödvändigt.
 
Utförande
Påför massan minst med två strykningarmed en korthårig roller eller pensel. Andra strykningen påföres när den förstastrykningen är yttorr, normalt efter 4-6 timmar. Hey’di Aqua Blocker flytande kan även påföras med en tandad spackel.
 
Efterarbete
Hey’di Aqua Blocker behöver ej beläggas, men är inte någon slityta. Hey’di Aqua Blocker skall skyddas mot regn i 3-5 timmar efter sista behandlingen. För att undvika en klibbig yta kan det påföras en tunn behandling med sand i massan.

Torktid
Genomtorr efter cirka 1 dygn vid +15 ºC.

Två behandlingar ger en åtgång på min.
2,3 kg/m², skikttjocklek ca. 1,5 mm.
(Sd- värde 6,5)

Hey'di-artikelnr:
709
Nobbnr:
30160824
GTIN:
7054150007092
Förpackning:
1 kg box
Vattenånga motstånd: Sd = 6,5 m
Spricköverbyggande: <= 5 mm
Materialåtgång: ca. 2,3 kg/m² (2 drag)
 
Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Innehåller N-(3-(trimetoxisily)etylendiamin. Kan orsaka en allergisk reaktion.

 

Produkten finns i följande broschyrer