Hey'di Råstark Golvfärg

Vattenbaserad enkomponent färg på bas av epoxyförstärkt akrylemulsion för betonggolv.

Produktbeskrivning

Hey’di Råstark Golvfärg är en vattenbaserad enkomponent färg på bas av epoxyförstärkt akrylemulsion för betonggolv.   

Industri, lagergolv, garage, verkstäder, källargolv mm.

Förarbete
Underlaget måste vara torrt, rent och dammfritt, fri från olja och fett. För att säkra god vidhäftning till underlaget skall man förbehandla ytan med Hey’di KZ eller Hey’di Specialprimer förtunnad 1:5 med vatten. Cementhud på ny stålglättad betong skall avlägsnas mekanisk eller med syratvätt (10 % saltsyre).

Blandning - Utförande
Rör upp färgen innan påföring. Påföring görs med pensel, rulle eller spruta. Normalt är 2 behandlingar tillräckligt, vid större belastningar rekomenderas 3 behandlingar. Den svaga ammoniak lukten försvinner efter en kort tid.

Dammtorr: efter ca. 2 timmar.

Uppehåll mellan behandlingarna: min. 4 timmar - max. 3 dygn vid +20 ºC.

Full härdning: efter 7 dygn.

Rengöring av redskap ljummet vatten, evt. med såpa.

VIKTIGT
• Hey’di Råstark Golvfärg kan användas på tidigare målade ytor utan ”kokning”. För att uppnå god vidhäftning bör liknande ytor mattas eller slipas.

• För att uppnå halk fri yta, kan det i 1. behandling tillsättas ca. 4 dl torr kvartssand (kornstorlek ca. 1 mm) till 2,5 liter Hey’di Råstark Golvfärg.

• Temperaturen skall vid påföring skall vara +10 till +20 ºC, detta gäller även i underlaget. Var uppmärksam på att torktider och härdningstid ökar vid lägre temperaturer.

• Enbart för inomhus.

1 liter per 5-8 m² per omgång.

Hey'di-artikelnr:
6800
Nobbnr:
44681942
GTIN:
7054150068000
Förpackning:
2,5 kg hink
Hey'di-artikelnr:
6802
Nobbnr:
52560060
GTIN:
7054150068024
Förpackning:
10 ltr hink

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig. Läs varningstexten på förpackningen.