Hey'di Stormurning

Multibruk för mindre murnings-, putsnings och reparationsarbeten.

Produktbeskrivning

Hey'di Stormurning är ett fiberarmerat multibruk för alla typer av murning-, putsning och reparationsarbeten på mur, tegel, lättklinker och betong, ute och inne. 
 
Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 1 år efter produktionsdato.Hey'di Stormurning är smidigt och lätt att använda, kan läggas ut i tunna och tjocka lag och har god vidhäftning till alla underlage. Kan också användas vid uppbyggande av hålkärl i övergång betong/mur och berg. 

Förarbete - Blandning
Underlaget skall vara rent och förvattnas, vänta tills vattnet har torkat in i underlaget. Utblandning utförs med blandmaskin med visp, mindre mängder kan blandas för hand. Hey'di Stormurning tillsätts vatten, ca. 2,7 liter till en 15 kg’s säck. Man kan justera konsistensen med vatten, avhängigt av arbeidsuppgåvan. Blanda i ca. 2 min. till en jämn, klumpfri massa. Lägsta temperatur vid utförande +6 ºC, är det ned mot 0 ºC, bör säckarna ha rumstemperatur, blanda med ljumet vatten (max. +30 ºC), tillsätt Hey'di Frost KF och täck in arbetsområdet.

Utförande
Hey'di Stormurning appliceras med murslev, kvast eller brätte, och kan appliceras i tunna eller tjocka skikt, upp till 8-10 cm i ett påslag. I varmt väder skall det eftervattnas när bruket börjar torka. Undvik påföring av Hey'di Stormurning som puts på varm mur i stark sol. Brukstid utblandad massa er ca. 1 timme. Redskap rengjöres med vatten.

Torktid
Hey'di dekorputser kan påföras dagen efter. Skall ytan målas bör man vänta längre, följ färgtillverkarens anvisning.

Puts: ca 1,7 kg/mm/m² putstjocklek. En säck ger ca. 9 liter färdig massa.

Hey'di-artikelnr:
211
Nobbnr:
30160782
GTIN:
7054150002110
Förpackning:
15 kg säck
Vattenmängd: ca. 2,7 l/15 kg
Materialåtgång: ca. 1,7 kg/mm/m²
Största kornstorlek: 1 mm
Brukstid: ca. 1 timme

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Instruktionsfilmer

Produkten finns i följande broschyrer