Ny information öppen för att läsa.

Fredag 17 maj och måndag 20 maj, Annandag pingst är röda dagar i Norge.
Inga beställningar kommer kunna skickas ut under dessa dagar. 

Hey'di Fiberputs

Putsbruk för de flesta typer av underlag. Fiberarmerat - inom- och utomhus - Putsbruk för isoleringsmaterial - Putsbruk för lättklinker och cementbaserade underlag - Reparationsbruk

Produktbeskrivning

Hey’di Fiberputs är en sprutbar fiberförstärkt torrbruk baserat på specialcement, kalk, ren sand och tillsatsmedel.
Hey’di Fiberputs har god vidhäftning och flexibilitet. Blandas endast med rent vatten för att få ett bruksfärdigt putsbruk.

Lagring
Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

 

Hey’di Fiberputs används som en tunnputs dvs. 2-skikts puts inom- och utomhus. Kan användas direkt på isoleringsmaterial som mineralull, XPS (måste gnidas först med t. ex. stålborste) och EPS m.m. ytan måste ha tillräcklig styrka till putsbärare. Hey’di Fiberputs kan också användas som puts på lättklinker utvändigt ovan mark tillsammans med Hey’di Armeringsnät för puts. Hey’di Fiberputs går också bra att använda på tegel, betongblock och betong. 

Blandning
Blandning görs med maskinvisp. Blandas med 4-4,8 L rent vatten per 20kg säck (vatten från egna brunnar med varierande vattenkvalité kan påverka resultatet). 
Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri jämn massa, låt massan vila i ca 5 minuter innan den rörs upp igen.
Justera eventuellt med vatten.

För- och efterarbete
Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan
minska vidhäftningen. Större skador och sprickor måste lagas innan putsning. 
Vid utomhusarbete är det viktigt att skydda putsbruket från för snabb/tidig uttorkning genom att täcka över för sol, vind och regn under hela byggprocessen. Viktigt att eftervattna vid varma soliga dagar.
På ytor som EPS och XPS, som har stått obehandlade under en längre tid, skall ytan gnidas med stålborste, sågblad eller liknade för att få en god vidhäftning.
På cementbaserade underlag ska ytan alltid förvattnas. Putsade ytor skall eftervattnas de första dagarna efter påföring. För att få en yta som är motståndskraftig mot slagregn måste Hey’di Fiberputs ytbehandlas.
Ytbehandling kan påföras efter ca. 14 dagar.
Undvik att arbeta med Hey’di Fiberputs på varma ytor eller i direkt starkt solsken. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 °C och +20 °C. 
Skydda den färdiga ytan mot frost, starkt solsken och nederbörd tills putsen har härdat tillräckligt.
Klimatskydd: 
Vid putsarbeten ska putsen skyddasPutsbruk för de flesta typer av underlag. mot klimatpåfrestningar enligt NS 3420.

Utförande
Hey’di Fiberputs kan påföras med spruta eller för hand. Montera Hey’di Startlist min. 30 cm över färdig marknivå. Dra ut eller spruta på Hey’di Fiberputs på i ca. 5-6 mm tjocklek.
Lägg in Hey’di Armeringsnät för puts, “baka in“ med stålspackel eller liknande m.m. och säkerställ att nätet är helt täckt av bruket. Armeringsnätet skall ligga mitt i putsen och aldrig in direkt mot underlaget.Det ska vara minst 10 cm överlapp i alla skarvar. Använd Hey’di Armeringshörn runt öppningar och hörn, fäst dem med puts innan 1:a putsningen. När ytan är fast, ca. 1-3 dagar efter, kan man lägga 2:a skiktet i ca 3-4 mm tjocklek så att den totala putstjockleken blir minst 8 mm. För att motverka sprickor rekommenderas det att lägga in bitar av nät som läggs i 2:a skiktet diagonalt över hörnen i öppningarna. När putsen har satt sig kan ytan rivas med bräda, filtras, stålas
eller slipas till önskad struktur. Under startlisten och ned mot marknivå rekommenderas Hey’di Fiberputs Dekor Grå eller Hey’di Fiber Vit, detta är en vattentät fiberförstärkt puts som inte behöver ytterligare ytbehandling. Puts ned mot marken bör behållas obehandlad. Brukstid utblandad massa är ca. 2 timmar, tillsätt inte mer vatten när massan har börjat torka.

Torktid
Hey’dis Dekorputs/Slamma kan påföras efter ca. 1 dygn. Annan ytbehandling kan påföras efter ca. 14 dagar t. ex. målning, följ då tillverkarens anvisningar.

Puts: 1,6 kg/m2/mm

Hey'di Fiberputs
Hey'di-artikelnr:
1355
Nobbnr:
60123764
GTIN:
7054150013550
Förpackning:
20 kg säck
Hey'di Fiberputs
Hey'di-artikelnr:
S1350 - beställningsvara, kontakta Hey'di för tillgänglighet
Nobbnr:
GTIN:
Förpackning:
1000 kg storsäck

Vid 20°C och 50% RF

Vattenmängd: 4-4,8 L/20 kg
Materialåtgång: ca. 1,6 kg/m²/mm
Största kornstorlek: 1,0 mm
Brukstid: ca. 2 timmar
Rekommenderad putstjocklek: 8-10 mm
Vidhäftning: >1,5 N/mm²

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Instruktionsfilmer