Hey'di Fiberputs

Putsning inne och ute på väggar av lättbetong, betongblock, tegel, puts, ren betong samt till reparationsarbeten.

Produktbeskrivning

Hey’di Fiberputs består av specialcement sand och tillsatsmedel och används till putsning inne och ute på väggar av lättbetong, betongblock, tegel, puts, ren betong samt till reparationsarbeten. 

Lagring
Lagras torrt. Bästa egenskaperna för bruket är under 1:a året från produktionsdatumet. 

 

Hey’di Fiberputs består av specialcement sand och tillsatsmedel och används till putsning inne och ute på väggar av lättbetong, betongblock, tegel, puts, ren betong samt till reparationsarbeten. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 till +20 ºC men lägsta användningstemperatur är +6 ºC. Detta gäller även underlagstemperatur.

Förarbete
Utan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Större skador i underlagetlagas först med Hey’di Fiberputs med lägstarekommenderade vattenmängd. Torra och sugande underlag förvattnas, men undvik vattenfilm. Lättbetong primas med Hey’di KZ utspädd 1:3 med vatten.

Utblandning
Blanda putsen med en kraftig visp eller tvångsblandare. Mindre mängder kan röras upp för hand. Hey’di Fiberputs blandas med vatten till en smidig massa. Vattenåtgång mellan 4,8–5,8 liter vatten till 25 kg säck beroende på önskad konsistens. Tillsätt först ca. 4,8 liter till 25 kg, blanda i 2 minuter till en jämn och klumpfri massa. Låt massa stå i 5 minuter och justera sedan med mer vatten till önskad konsistens uppnås. Under den kalla tiden på året bör säckarna hålla rumstemperatur. Vid låga temperaturer kan man blanda med ljummet vatten (max. 30 ºC).

Användning
Se till att ytan är ren och fri från damm, fett, och lösa partiklar. Montera Hey’di Startlist där putsens underkant skall komma. Använd Hey’di Hörnlist runt hörn och öppningar. Dra på Hey’di Fiberputs och sätt hörnnäten innan putsen på de stora ytorna. Lägg sedan på Hey’di Fiberputs med en stålbräda eller baksidan på en fix kam ca. 5-8 mm. Lägg in Hey’di Armeringsnät för puts, pressa in det med stålet eller baksidan på fixkammen. Överlapp på armeringsnätet skall vara minst 10 cm. Armeringsnätet skall ligga i mitten av putsen, och aldrig monteras innan 1:a påslaget puts. När ytan på putsen är torr/ fast (oftast dagen efter) kan man lägga en tunn toppstrykning av Hey’di Fiberputs med stål eller baksidan på en fix kam. Det skall för vattnas mellan putslagren. För att undvika sprickor i putsen vid fönster och dörröppningarnas hörn lägger man in 10 cm breda remsor av armeringsnätet på diagonalen utanpå hörnen 1 andra lagret puts. När pusten har börjat torka kan man filta den med filtbräda. Vid större lagningar i putsen kan man lägga på 4-5 cm tjockt. Användnings tid för uppblandad puts är 2 timmar, blanda inte i mer vatten om utsen har börjat torka. Undvik att putsa på varma murar/väggar eller i starkt solljus. Eftervattning kan behövas i upp till 2 dygn efter att putsen har torkat. Verktygen rengörs med rent vatten.

Torktid
Hey’di dekor puts kan påföras efter 1 dygn.
Vid andra märkens ytbehandlingar/infärgningar följ deras bruksanvisning.

Hey’di Fiberputs. Ca 1,7 kg/m² och mm.

Hey'di-artikelnr:
135
Nobbnr:
30160857
GTIN:
7054150001359
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: 4,8-5,8 l/25 kg
Materialåtgång: 1,7 kg/m²
Största kornstorlek: 1,0 mm
Brukstid: 2 timmar
Heftfasthet: >1,5 N/mm²

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Instruktionsfilmer