Hey'di Rep 45, Pro

Fiberarmerat cementbaserat torrbruk som används till reparation och smålagning på betong och mur.

Produktbeskrivning

Hey’di Rep 45 är ett fiberarmerat cementbaserat torrbruk som används till reparation och smålagning på betong och mur.

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdatum.

 

Hey’di Rep 45 är krympkompenserat, frostbeständigt, nästan ogenomträngligt för vatten, tål aggressiv miljö, och har mycke goda häftegenskaper. Hey’di Rep 45 är lämplig på horissontella och vertikala ytor, samt på industrigolv före applicering av slitlag. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gäller också för underlaget.

Användningsområde
Hey’di Rep 45 är krympkompenserat, frostbeständigt, nästan ogenomträngligt för vatten, tål aggressiv miljö, och har mycke goda häftegenskaper. Hey’di Rep 45 är lämplig på horissontella och vertikala ytor, samt på industrigolv före applicering av slitlag. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gäller också för underlaget.

Förarbete
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Torra, sugande underlag förvattnas, men undgå fritt vatten. Vid reparationsarbete på betong med frilagd armering bör lämplig vidhäftning för Hey’di Rep 45 appliceras “vått i vått”.

Blandning
Blandning utföres med blandmaskin m/visp, 3,8-4 liter rent vatten till en 25 kg säck Hey’di Rep 45. Häll minimummängden i blandkaret, tillsätt torbruket och blanda i 2-3 minuter till en jämn, klumpfri massa.
Låt massan stå i ca. 2 minuter och justera ev. konsistansen med mer vatten inom angiven vattenmängd.

Utförande
Bruket trycks på med stålbrätt eller slås ut med putsslev i tjocklekar från 5-60 mm i ett påslag. Tjockare lag skall läggas på i flere operationer och förvattning skall utföras mellan varje påslag. Lämplig sprututrustning kan också användas. Slutbehandling utöres med filtbräda eller kvast, när bruket har satt sig. Stålbrätt bör ej användas vid slutbehandling. Brukstid färdigblandat bruk är ca. 30 minuter, tillsätt inte mer vatten då bruket börjat stelna. Undgå att applicera Hey’di Rep 45 på varmt underlag eller i starkt solsken. Eftervattning rekommenderas i min. ett dygn efter att bruket har härdat.

Redskap rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF)
All ytbehandling/målning kan normalt utföras efter 24 timer.

Ca. 2,0 kg/ m²/ mm lagtykkelse.

Hey'di-artikelnr:
212
Nobbnr:
25002254
GTIN:
7054150002127
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd:
3,8-4 l/25 kg
Materialåtgång:
2,0 kg/l
Största kornstorlek:
1 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn:
ca. 50 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn:
ca. 10 MPa
Brukstid:
ca. 30 min.
E-modul:
va. 30 000 MPa

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.