Hey'di Flexlight Turbo

Dammreducerat och cementbaserat, flexibelt och snabbhärdande fästmassa. Härdar mycket snabbt och plattorna kan fogas efter ca. 2 timmar.

Produktbeskrivning

Beskrivning Hey’di Flexlight Turbo är ett dammreducerat och cementbaserat, flexibelt och snabbhärdande fästmassa. Hey’di Flexlight Turbo innehåller lätta fyllnadsämnen som innebär att det räcker ca. 30 % längre än traditionella fästmassor. Hey’di Flexlight Turbo härdar mycket snabbt och plattorna kan fogas efter ca. 2 timmar. Ytan kan belastas efter kort tid.   

Förvaring
Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom ett år från tillverkningsdatum. Förpackning
15 kg säck. 

 

Hey’di Flexlight Turbo används till montering av typer av plattor på underlag av betong, puts, gipsplattor och andra stabila underlag. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, det gäller även för underlaget.

Underarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag inomhus som betong och puts bör grundas med Hey’di Specialprimer eller Hey’di KZ i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Limmet kan påföras när primern har absorberats av underlaget och är yttorr.
Materialåtgång primer: 1 liter täcker ca. 8-12 kvm.

Blandning
Häll först rent vatten i blandningskärlet, ca. 6 till 6,3 liter vatten till 15 kg Hey’di Flexlight Turbo. Blanda med maskinvisp eller liknande. Blandningstiden är ca. 2 minuter för att få en klumpfri massa. Låt massan stå i 2 - 3 minuter efter utblandningen. Rör sedan om på nytt och justera med lite mer vatten till önskad konsistens. Utblandad massa är bearbetningsbar i ca. 30 min. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna. Applicering Hey’di Flexlight Turbo påföres med tandspackel. Applicera inte fästmassa på större ytor än att plattorna kan sättas innan massan skinntorkar. Normalt måste plattorna monteras inom ca. 20 minuter, men tiden är beroende av temperatur, luftfuktighet och underlag. Redskap rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 ºC) - Fogning
Normalt kan plattorna fogas 1 - 2 timmar efter montering i rumstemperatur. Vid lägre temperatur kan tiden vara längre. Hey’di Flexlight Turbo genomhärdar på ett par timmar. Följaktligen kan golv belastas så snart fogmassan har härdat.

1,5-3,5 kg per m² beroende på tandstorlek.

Hey'di-artikelnr:
694
Nobbnr:
46457532
GTIN:
7054150006941
Förpackning:
15 kg säck
Utseende: Kräming
Materialåtgång: 1,5-3,5 kg/m²
Öppen tid: ca. 20 min
Fogning: 1-2 timmar
Vidhäftning till primad betong: >1,0 MPa
Största kornstorlek: 0,4 mm
Vattenmängd: 6-6,3 l/15 kg
Brukstid: ca. 30 min
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som, när det blandas med vatten kan irritera hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Produkten finns i följande broschyrer