Hey'di Fasadeprimer

Akryl/silan primer.

Produktbeskrivning

Hey’di Fasadprimer har vattenavvisande och förstärkande effekt på underlaget och säkrar god vidhäftning för påfölgande ytbehandling, även på porösa underlag. Hey’di Fasadprimer motverkar utfällningar från underlaget och säkrar en optisk homogen yta.

Lagring
Kan lagras i upp till 1 år i oöppnad förpackning. Tål inte frost.

 

Hey’di Fasadprimer är en acryl tillsatt silan/siloxan med och används som förbehandling på puts och betong för ytbehandling med Hey’di pigmenterade slammningar och putsprodukter.

Förarbete
Underlaget skall vara torrt, fritt från färg, olja, fett eller andra orenheter som kan hindra inträngning och vidhäftning för Hey’di Fasadprimer. Glas, glacerad ytor och aluminium skall skyddas från behandlingen, om ytorna utsättes för tänk skall dessa omgående spolas rikligt med vatten.

Utförande
Hey’di Fasadprimer appliceras med kvast, roller eller lågtrycksspruta. Appliceringen skall utföras nerifrån och upp så att produkten hela tiden appliceras på en obehandlad yta. På starkt sugande underlag skall appliceringen utföras som två appliceringar. Andra appliceringen utföres vått i vått. Temperatur under appliceringen skall vara min. +10 °C. Undgå applicering vid direkt solljus. Verktyg rengöres med vatten.

Torktid
Nästa ytbehandling kan ske när Hey’di Fasadprimer är fingertorr, normalt ca. två timmar vid +20 °C.

0,1-0,25 l/m² beroende av porösitet och sugförmåga i underlaget.

Hey'di-artikelnr:
407
Nobbnr:
27746536
GTIN:
7054150004077
Förpackning:
1 ltr flaska
Hey'di-artikelnr:
408
Nobbnr:
27746544
GTIN:
7054150004084
Förpackning:
5 ltr dunk
Torrhalt: ca. 16 %
pH-värdet: 7-8

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Producten är icke märkespliktig. Inneholder: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr. 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr- 220-239-6], blanding (3:1) : <0,1 %.

Kan utlösa allergisk hudreaktion. Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs alltid varningstexten på förpackningen innar arbete påbörjas.

Produkten finns i följande broschyrer