Hey'di Flytlim

Mycket flexibelt, vattenfast och frostsäker cementbaserat fix för storformat klinker.

Produktbeskrivning

Hey’di Flytfix är ett cementbaserat, utflytande, vattenfast och frostsäkert plattlim för golvplattor. Hey’di Flytfix ger ett lättbearbetat bruk som lätt kan fördelas under plattorna och ge full limtäckning och en tät, välkomprimerad limfog utan hålrum. Dammreducerat.
 
Lagring
Lagras torrt. Bästa användningsegenskaperna erhålls inom 1 år från produktionsdatum. Hey’di Flytfix kan användas vid montering av alla typer av keramiska plattor och natursten på golv, och generellt till alla stora plattor, format 30x30 cm. Hey’di Flytfix bör användas till golv med tung belastning inom handel, industri och bostäder som ställer krav på hög flexibilitet och där fullständig limtäckning är viktigt. Hey’di Flytfix ger stor säkerhet vid limning utomhus, eftersom den fulla limtäckningen förhindrar att hålrum fylls med vatten vilket kan leda till frostsprängningar. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta användningstemperatur är +6 °C, vilket även gäller för underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan bör avlägsnas mekanisk. Sugande underlag primas med Hey’di Specialprimer i förhållandet 1 del Hey’di Specialprimer till 3 delar vatten, eller Hey’di KZ primer i samma förhållande. Icke sugande underlag och stabila träunderlag primas med oförtunnad Hey’di Specialprimer. Primning utförs normalt sett dagen före plattläggningen. Om primning görs samma dag måste primern ha trängt ned i underlaget och vara åtminstone fingertorr. Utomhus skall underlaget förvattnas. 1 liter primer täcker ca. 8-12 m².

Blandning
Häll först rent vatten i blandningskärlet, ca. 3 liter vatten till 15 kg Hey’di Flytfix. Blandningen sker med blandningsvisp. Blandningstiden är ca. 2 minuter för att få en klumpfri massa. Låt bruket stå i 3-5 minuter innan massans konsistens eventuellt justeras med lite mer vatten. Max. vattenspädning är 3,3 liter per säck med 15 kg. Användningstid för utblandad massa är ca. 2 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna. Under den kalla årstiden bör säckarna ha ungefär rumstemperatur vid användning.

Användning
Hey’di Flytfix hälls ut från blandningskärlet. Dra ut limmet med tandspackelns släta sida och arbeta ner limmet ordentligt i underlaget.Därefter kammas limmet upp i ett vågformigt mönster med en tandspackel. Tandstorleken väljs med utgångspunkt i rekommenderad limåtgång i förhållande till plattornas format och underlaget. Hey’di Flytfix är normalt diffusionsöppen under 15-20 minuter. Var uppmärksam på att höga temperaturer, låg luftfuktighet, drag, kraftigt sugande underlag m.m. kan minska denna tid betydligt. Man måste därför hela tiden kontrollera att limmet inte har ythärdat när plattorna läggs. Applicera inte limmet på för stora områden åt gången. Monteringen sker genom att plattorna lätt trycks ned i bruket och justeras på plats. Undvik att pressa så hårt att limmet fyller fogarna mellan plattorna. Redskap rengörs i vatten.

Torktid (vid +20 °C)
Hey’di Flytfix kan normalt fogas efter 6-8 timmar.

4-10 kg/m² beroende på plattornas typ och underlaget.

Hey'di-artikelnr:
642
Nobbnr:
26774455
GTIN:
7054150006422
Förpackning:
15 kg säck
Vattenmängd: 3-3,3 l/15 kg
Materialåtgång: 1,6 kg/dm³
Öppen tid: 15-20 min
Klar för foging: 6 - 8 timmar
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Brukstid: 2 timmar
EN 12004: C2

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals.

Produktbilder

Instruktionsfilmer