Hey'di Byggspackel Turbo

Cementbaserad, spänningsfattig, snabbhärdande spackel för inomhus.

Produktbeskrivning

Hey’di Byggspackel Turbo är en cementbaserad, spänningsfattig, snabbhärdande spackel för inomhus. Fallbyggnad, reperation och generell lagning/utspackling. Läggs i lagtjocklek 0-50 mm. Hey’di Byggspackel Turbo är dammreducerad.

Lagring
Lagras torrt. Bästa egenskaper fås inom 9 månader från produktionsdatum.

Hey’di Byggspackel Turbo används på underlag av betong, klinker, spånplattor m.m. innan beläggning med mattor, klinker m.m. I våtutrymmen skall spackeln skyddas med tätsystem och klinker eller plastmatta.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan skall mekaniskt slipas bort. Sugande underlag som betong och puts bör primas med Hey’di Specialprimer i förhållandet 1 del Specialprimer till 3 delar vatten, eller Hey’di KZ i samma blandning, på spånplattor används oförtynnad primer. Glatta, ej sugende underlag primes med Hey’di Heft - åtgång ca. 1 kilo/m², eller Hey’di Pro Primer Xtra, åtgång ca. 150 gr/m².

Blandning
Häll först rent vatten i hinken, 1,8-2 liter vatten till 10 kilo Hey’di Byggspackel Turbo. Blandning görs med maskin med visp, blandningstid ca. 2 minuter till klumpfri massa. Öppentiden på blandad massa är ca. 15-20 minuter, tillsätt ej mer vatten när massan har börjat styvna. I den kalla årstiden skall säckarna ha rumstemperatur före blandning.

Utförande
Hey’di Byggspackel Turbo påföres med spackel eller liknande. Kan påföras i tjocka lag utan att massan sjunker eller spricker. Redskap rengöres med vatten.

Torktid (ved +10 °C) - Övertäckning
Hey’di Byggspackel Turbo kan belastas med lätt gångtraffik efter 45-60 minuter, tät beläggning efter ca. 2 timmar.

1,5 kg/m²/mm.

Hey'di-artikelnr:
2441
Nobbnr:
48778134
GTIN:
7054150024419
Förpackning:
10 kg hink
Vattenmängd: 1,8-2 l/10 kg
Materialåtgång: 1,5 kg/m²/mm
Lagtjocklek: 0-50 mm
Brukstid: 15-20 min
Gångbar: ca. 45 min
Beläggningsbar: 2 timmar

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten kan irritera hud och ögon. Läs alltid varningstext på förpackningen före användning.

Produkten finns i följande broschyrer